Moties bij 14213 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet, alsmede tot opneming van bepalingen inzake splitsing van een voorstel

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Moties in de Tweede Kamer

Niet ingediend.

2.

Moties in de Eerste Kamer

Niet ingediend.