Moties bij 16908 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake sociale grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Moties in de Tweede Kamer

Niet ingediend.

2.

Moties in de Eerste Kamer

datum nr. titel status
1982-05-04 16908, nr. 47d Motie Feij C.S. i