Moties bij 35729 - Initiatiefvoorstel Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (tweede poging, tweede lezing)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Moties in de Tweede Kamer

datum nr. titel status
2022-05-25 9 Motie Ephraim over met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand nemen - Voorstel van wet Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum ingetrokken
2022-05-25 14 Motie Baudet over het aantal op te halen handtekeningen niet hoger laten zijn dan 300.000 - Voorstel van wet Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum verworpen
2022-05-25 13 Motie Baudet over de uitslag van een bindend referendum hoe dan ook opvolgen - Voorstel van wet Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum verworpen
2022-05-25 12 Motie Baudet over uitspreken dat in een democratie de wens van de meerderheid van de bevolking leidend dient te zijn - Voorstel van wet Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum verworpen
2022-05-25 11 Motie Inge van Dijk c.s. over het evalueren van bestaande vormen van burgerparticipatie op nationaal niveau - Voorstel van wet Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum aangenomen
2022-05-25 10 Motie Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum - Voorstel van wet Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum verworpen

2.

Moties in de Eerste Kamer

Niet ingediend.