Nieuws bij Artikel 87: Verbod op staatssteun aan ondernemingen: omschrijving en uitzonderingen