Nieuws bij Artikel 228: Lidstaat is aan arrest gebonden, opleggen dwangsom