Nieuws bij Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)