Nieuws bij 32867 - Initiatiefvoorstel Elissen/Helder - Modernisering van de rol van de Koning bij de kabinetsformatie (Grondwetswijziging, eerste lezing)