Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Onderstaande overzichten tonen de consultatiedocumenten en de reacties op de internetconsultatie bij het pre-dossier:

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Consultatiedocumenten

DatumTypeTitel
14-08-22 Concept regeling Wetsvoorstel
14-08-22 Ontwerp toelichting Memorie van toelichting
14-08-20 Overig Beantwoording IAK-vragen
14-07-10 Overig Brief aan Tweede Kamer
14-07-01 Overig Brief aan Eerste Kamer
10-10-27 Overig Rapport staatscommissie-Grondwet

2.

Reacties van organisaties

DatumTitel
14-10-14 Reactie van: College voor de Rechten van de Mens (mr. dr. J.P. Loof) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-10-09 Reactie van: - (Mr. L. Janssen) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-10-06 Reactie van: Phijffer Gardenbroek Van Huet Advocaten (mr T.A. Phijffer) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-10-01 Reactie van: Maastricht University (Prof mr A W Heringa) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-09-24 Reactie van: geen (drs P Simons) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-09-10 Reactie van: Actief CDA lid (Reactie op Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet P.A.J. Jahn) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-30 Reactie van: Konijnenbeltwetgeving.nl (prof. mr. W. Konijnenbelt) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-23 Reactie van: Particulier (P. Peereboom) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-23 Reactie van: e-Ultima Consultancy bv (Drs H.M. Holthuizen) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-22 Reactie van: Zorg Advies Amsterdam (drs. Alexander Grassi) bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet

3.

Reacties van particulieren

DatumTitel
14-10-14 Reactie van: Ir. H.J. de Vries bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-10-07 Reactie van: L.J.M. Bolks bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-09-24 Reactie van: Mr. dr. I.L.A. Broekhuijse bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-09-03 Reactie van: Mr. M.J. Hoogendoorn bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-25 Reactie van: mr. R. van der Zwan bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-23 Reactie van: mevrouw/bachelor M.W. Hauwert bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-23 Reactie van: mijnheer G van ewijk bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-22 Reactie van: A. Verdiesen bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet
14-08-22 Reactie van: Expressie van de Eeuwige Essentie m. de Begunstigde k. van de familie bij: Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet