Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer)

Onderstaande overzichten tonen de consultatiedocumenten en de reacties op de internetconsultatie bij het pre-dossier:

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Consultatiedocumenten

DatumTypeTitel
15-04-29 Concept regeling Conceptwetsvoorstel
15-04-29 Ontwerp toelichting Concepttoelichting
15-04-29 Overig Antwoorden IAK-vragen

2.

Reacties van organisaties

DatumTitel
15-07-15 Reactie van: Eerlijke Verkiezingen (Sent G. Wierda) bij: Novelle over aparte kiescolleges voor de Eerste Kamer in Caribisch Nederland

3.

Reacties van particulieren

DatumTitel
15-04-29 Reactie van: mee oneens Reyan Messak bij: Novelle over aparte kiescolleges voor de Eerste Kamer in Caribisch Nederland