Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

Onderstaande overzichten tonen de consultatiedocumenten en de reacties op de internetconsultatie bij het pre-dossier:

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Consultatiedocumenten

DatumTypeTitel
14-08-25 Concept regeling Wetsvoorstel eerlijk proces
14-08-25 Ontwerp toelichting Memorie van toelichting eerlijk proces
13-10-01 Overig Planningsbrief uitvoering moties
13-06-12 Overig Brief over uitvoering moties
12-02-08 Overig Motie Lokin-Sassen c.s.

2.

Reacties van organisaties

DatumTitel
14-10-14 Reactie van: Gepensioneerd werknemer (Ir. H.J. de Vries) bij: Recht op een eerlijk proces in de Grondwet
14-10-13 Reactie van: Slachtofferhulp Nederland (A.H. Sas) bij: Recht op een eerlijk proces in de Grondwet
14-08-30 Reactie van: Konijnenbeltwetgeving.nl (prof. mr. W. Konijnenbelt) bij: Recht op een eerlijk proces in de Grondwet
14-08-26 Reactie van: Gerechtshof Amsterdam (mr.dr. MFJM de Werd) bij: Recht op een eerlijk proces in de Grondwet

3.

Reacties van particulieren

DatumTitel
14-10-15 Reactie van: M Struijs bij: Recht op een eerlijk proces in de Grondwet
14-08-28 Reactie van: Mr L Knol bij: Recht op een eerlijk proces in de Grondwet
14-08-26 Reactie van: mr. H.A.N. Versluys bij: Recht op een eerlijk proces in de Grondwet