Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer (eerste lezing)

Onderstaande overzichten tonen de consultatiedocumenten en de reacties op de internetconsultatie bij het pre-dossier:

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Consultatiedocumenten

DatumTypeTitel
19-09-03 Concept regeling Wetsontwerp
19-09-03 Ontwerp toelichting Memorie van toelichting

2.

Reacties van organisaties

DatumTitel
19-10-09 Reactie van: Eerlijke Verkiezingen (Sent G. Wierda) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-08 Reactie van: Goed industrieel Erfgoed (henk Brauer) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-08 Reactie van: Hoofdbestuur FNP (Frysk Nasjonale Partij) (voorzitter Cees Nieboer) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-08 Reactie van: Lokaal Perspectief (wet. 1e kamer en herziening grondwet M.A. van de Sande) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-08 Reactie van: Lokaal-Limburg (Hr. P.W.V.P. HOENEN) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-08 Reactie van: OPZ (J.S.L.M. Kamps) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-08 Reactie van: van Pinxteren (Dhr. Wil Pinxteren) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-07 Reactie van: FNP-Statenfractie (Frysk Nasjonale Partij) (F de Boer) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-07 Reactie van: Lid LOKAAL-LIMBURG/OSF (P.T.G.J. Beeren-Adriaans) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-07 Reactie van: Nissewaard Lokaal (C.A. Hottentot) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-07 Reactie van: Provinciaal Belang Fryslân (E. Terpstra) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-07 Reactie van: Provinciale staten Limburg (H.M.V. Van der Linden) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-07 Reactie van: Raadslid SHK gemeente Hollands Kroon (J.H. Leever) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-07 Reactie van: T-Force Communicatiebro (Chris Tiekstra) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-05 Reactie van: Stoker Advies (dhr D Stoker) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-15 Reactie van: 1956 (ing. Rene Valkema) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-07 Reactie van: gene (mr drs W Pelt) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-07 Reactie van: gepensioneerd (L Leemans) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-04 Reactie van: PDC/Montesquieu Instituut (Prof.Dr. B.H. van den Braak) bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure

3.

Reacties van particulieren

DatumTitel
19-10-08 Reactie van: F.J. van de Bult bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-08 Reactie van: M.C. Buising bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-08 Reactie van: Prs P Hooijsma bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-07 Reactie van: ACM Raven bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-07 Reactie van: B G Paulides bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-07 Reactie van: Dhr. Drs. C. Kruijmer bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-07 Reactie van: Dhr. Wim Hermans bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-07 Reactie van: Drs G Band bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-07 Reactie van: Henk van der Velde bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-07 Reactie van: S Daamen bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-10-07 Reactie van: drs econ F.P Fakkers bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-29 Reactie van: W.W.Th. van den Brom bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-26 Reactie van: Onno Wolters bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-24 Reactie van: prof.dr. Tom van der Meer bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-17 Reactie van: G.A.E Kuijntjes bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-15 Reactie van: drs. P Sierdsma bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-13 Reactie van: M. Heerema bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-09 Reactie van: ir. M.A. de Jong bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-07 Reactie van: B.S. van der Meer bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-07 Reactie van: cw kemeling bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-06 Reactie van: C. Van der Weele bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-06 Reactie van: Dhr. P.C. Hoogendoorn bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-06 Reactie van: RF Wassink bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-06 Reactie van: S.C. Bos bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-06 Reactie van: Tjade Witmaar bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-05 Reactie van: dhr. J.J. van Blaaderen bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure
19-09-03 Reactie van: mr. M.M.G.M. Richter bij: Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure