Parlementaire behandeling Artikel 125: Provinciale en gemeentelijke organen

2008: Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van de provinciale staten
  Ingediend Aanvaard TK Aanvaard EK Staatsblad
Eerste lezing
29978
31 jan
2005
06 jun
2006
31 okt
2006
14 nov
2006
Tweede lezing
31013
20 apr
2007
11 dec
2007
24 jun
2008
15 jul
2008
1983: Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten
  Ingediend Aanvaard TK Aanvaard EK Staatsblad
Eerste lezing
13990
11 aug
1976
22 mrt
1979
06 mei
1980
09 mei
1980
Tweede lezing
16931
15 jun
1981
12 nov
1981
11 mei
1982
19 jan
1983