Parlementaire behandeling Artikel 129: Verkiezing leden provinciale staten en gemeenten; zittingsduur; incompa­ti­bili­tei­ten; stemmen zonder last