Artikel 229: Kleene aangelegenheid van de Reekeningen

228
Artikel 229
230

Zij kunnen, echter, ten aanzien van Art. 228 Lett. b en c, zoodanige uitzondering maaken, als zij, uit hoofde der kleene aangelegenheid van de Reekeningen der Comptabelen, of uit hoofde van het gering beloop der Declaratiën, zullen nodig oordeelen.