Artikel 171: Verantwoordingsplicht inzake grondslag bij civiele vonnissen

170
Artikel 171
172

Alle civiele vonnissen moeten de gronden inhouden, waarop dezelve zijn gewezen.

1.

Ontwikkeling artikel

1815

Alle civiele vonnissen moeten de gronden inhouden, waarop dezelve zijn gewezen.

1840: art 171