Overheid

Overheid is een verzamelnaam voor alle instituties die een uitvoerende taak hebben in het bestuur. De volksvertegenwoordiging wordt dus niet tot 'de overheid' gerekend. We onderscheiden de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid.

Voor de rijksoverheid wordt ook wel de aanduiding 'centrale overheid' gebruikt. Instellingen als waterschappen, organen voor sociale zekerheid (zoals de Sociale Verzekeringsraad) en instellingen met verordenende bevoegdheden (bijvoorbeeld het Landbouwschap) worden soms eveneens tot de overheid gerekend. Een andere aanduiding daarvan is semi-overheid.

Als verzamelnaam van alle 'overheden' en vertegenwoordigende lichamen (Tweede en Eerste Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraden, deelgemeenteraden) gebruiken we ook de term 'openbaar bestuur'.