Jhr.Mr. W.Th.C. van Doorn

foto Jhr.Mr. W.Th.C. van Doorn
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vooraanstaand liberaal Tweede Kamerlid uit een conservatieve protestantse artistocratische familie. Was in Den Haag een bekend advocaat na burgemeester te zijn geweest in het Westland. Kwam na diverse mislukte pogingen in 1905 als onafhankelijk Unie-liberaal in de Kamer. Goed spreker, die zijn redevoeringen hield op de wijze waarop hij voor de balie zijn pleidooien hield. Had altijd 'het gehoor' van de Kamer. Sprak vaak over financiële en justitiële onderwerpen en over buitenlandse zaken. Conservatief op sociaal gebied en antiklerikaal. Interpelleerde in 1910 de regering over de door protestanten als beledigend opgevatte Borromeus-encycliek.

Liberale Unie
in de periode 1905-1921: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Willem Theodoor Cornelis

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 12 februari 1853

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 5 april 1921

2.

Partij/stroming

partij(en)
Liberale Unie

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/10)

 • burgemeester van Naaldwijk, van 1 mei 1881 tot 15 oktober 1889
 • burgemeester van De Lier, van 1 mei 1881 tot 15 oktober 1889
 • kantonrechter-plaatsvervanger, kanton Delft, van 1 december 1883 tot 1 juni 1889
 • hoofdredacteur "De Avondpost", dagblad voor stad en land te 's-Gravenhage, van oktober 1889 tot 1890
 • advocaat en procureur te 's-Gravenhage, van 1890 tot 5 april 1921
 • kantonrechter-plaatsvervanger, kanton 's-Gravenhage, van 1 juni 1890 tot 5 april 1921
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1905 tot 5 april 1921 (in 1905-1918 voor het kiesdistrict Gouda)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/10)

 • lid College van Curatoren Rijksuniversiteit Utrecht, van 11 mei 1918 tot 5 april 1921
 • heemraad Zuidplaspolder van Schieland

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1917 tot april 1918
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) 1919 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over justitiële, militaire, financiële en waterstaatkundige onderwerpen en over buitenlandse zaken
 • Interpelleerde in 1910 minister De Marees van Swinderen over de Borromeus-Encycliek. Deze encycliek (Editae saepe) van paus Pius X was uitgevaardigd ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van de heiligverklaring van H. Carolus Borromeus. De protestanten namen zeer veel aanstoot aan een passage waarin werd gesteld dat de meest verdorven vorsten en volkeren zich hadden aangesloten bij de reformatie.

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Keerde zich als lid van de Grondwetscommissie-De Beaufort tegen invoering van het vrouwenkiesrecht
 • Werd in 1918 gepasseerd voor het burgemeesterschap van Den Haag

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van J. Op den Hooff, Tweede Kamerlid en raadsheer in de Hoge Raad

anekdotes en citaten
 • Toen hij in juni 1910 de regering interpelleerde over de Borromeus-encycliek zei hij onder meer: "Het is nu 57 jaren geleden, dat de toenmalige geachte afgevaardigde uit Utrecht, met wien ik - ik erken het met dankbaarheid - in nauwe verwantschap sta, aan de toenmalige Regeering vragen stelde naar aanleiding van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in den lande". Hij had het toen over zijn vader, E.C.U. van Doorn.

verkiezingen (3/8)
 • Versloeg in 1913 na herstemming J.A. de Wilde (arp)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
 • Werd in 1918 met voorkeurstemmen gekozen. Was nummer vijf op de kandidatenlijst in de kieskringen in de provincie Zuid-Holland.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • C.K. Elout, "De Heeren in Den Haag" (2e reeks, 1909), 35
 • "Het Vaderland", 6 april 1921
 • Onze Afgevaardigden, 1905, 1909 en 1913

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.