Mr. H.L. Drucker

foto Mr. H.L. Drucker
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Rechtsgeleerde en vrijzinnig Tweede Kamerlid. Werd op zijn vijfentwintigste hoogleraar Romeins recht in Groningen en vervulde dat ambt later in Leiden. Had grote maatschappelijke belangstelling. In 1894 wipte hij in Groningen Sam van Houten i als Tweede Kamerlid. Was voorzitter van de Liberale Unie i, maar in 1901 medeoprichter van de VDB. Gaf op wetenschappelijke wijze leiding aan de vrijzinnig-democratische Tweede Kamerfractie. Knap jurist, die als hoogleraar/Kamerlid meewerkte aan belangrijke wetgeving, onder andere op het gebied van het kinderrecht. Ontwierp de Wet op het arbeidscontract. Hoffelijke, geestige, beminnelijke en zachtmoedige man, die moeite had met de harde politiek. Stapte in 1913 over naar de Senaat.

VDB, vooruitstrevende kamerclub, vrijzinnig-democratische kamerclub
in de periode 1894-1917: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hendrik Lodewijk

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 11 augustus 1857

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 5 september 1917

begraafplaats en -datum
Driehuis-Westerveld, 8 september 1917 (crematie)

2.

Partij/stroming

stroming(en)
Takkiaan, 1894

partij(en)
 • Liberale Unie, tot 17 maart 1901
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), vanaf 17 maart 1901

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, van 16 mei 1894 tot 21 september 1897
 • Vrijzinnig-Democratische Kamerclub, van 22 september 1897 tot maart 1901

3.

Hoofdfuncties/beroepen (10/11)

 • hoogleraar Romeins recht, Rijksuniversiteit Groningen, van 6 juni 1882 tot september 1889
 • lid gemeenteraad van Groningen, van juni 1886 tot september 1889
 • hoogleraar Romeins recht en zijn geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden, van september 1889 tot 10 maart 1897 (benoemd bij K.B. van 3 augustus; sinds 1894 op non actief)
 • raadadviseur ministerie van Justitie, bij de totstandkoming van de 'kinderwetten', van 1890 tot 1900
 • lid gemeenteraad van Leiden, van 10 september 1891 tot 1 september 1903
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 1 juli 1913 (voor het kiesdistrict Groningen)
 • privaatdocent burgerlijk en handelsrecht, Rijksuniversiteit Leiden, van 1899 tot 1905
 • fractievoorzitter VDB Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1901 tot 29 juni 1913
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1913 tot 19 september 1916 (voor Noord-Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 november 1916 tot 5 september 1917 (voor Noord-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/20)

 • buitengewoon lid Centrale Gezondheidsraad, tot 5 september 1917
 • lid bestuur Volkshogeschool te Groningen, tot 5 september 1917

afgeleide functies, presidia etc. (2/20)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1912 tot november 1912
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van december 1916 tot april 1917

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde in de Tweede Kamer onder meer het woord bij onderwerpen op het gebied van justitie, binnenlandse zaken, volkshuisvesting, financiën en hoger onderwijs
 • Diende in 1903 namens zijn fractie een initiatiefwetsvoorstel in tot herziening van de Grondwet (onder andere verruiming kiesrecht en invoering van een referendum). Dit voorstel werd in 1916 ingetrokken.

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Verzuimde in 1901 vanwege een verblijf in Zwitserland tijdig kennis te geven of hij zijn benoeming aannam. Werd daarna echter bij herstemming bij enkelvoudige kandidaatstelling weer gekozen
 • De Wet op het Arbeidscontract uit 1907 was grotendeels door hem geredigeerd
 • Werd in september 1909, 1910, 1911 en 1912 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet

uit de privésfeer (3/4)
 • Halfbroer van de feministe Wilhelmina Drucker
 • Bevriend met prof. J. Oppenheim, hoogleraar en staatsraad
 • Hij richtte in 1897 samen met zijn collega-hoogleraren Greven en Van der Vlugt Stiching Het Leidse Volkshuis op, de voorloper van de huidige Druckerstichting. Zij lieten het Volkshuis op de Apothekersdijk bouwen, van eigen vermogen. Het was één van de eerste instellingen in Nederland die het ‘buurthuiswerk’ beoefende.

verkiezingen (3/7)
 • Versloeg in 1905 en 1909 A.F. de Savornin Lohman (chp/chu); in 1905 na herstemming
 • Versloeg in 1913 bij een tussentijdse verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Noord-Holland met 37 tegen 21 stemmen D.P.D. Fabius (arp)
 • Werd in 1916 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland in de tweede stemmingsronde gekozen. Kreeg 38 stemmen en versloeg onder anderen W.H. Vliegen (sdap) en L.M. de Jong van Schouwenburg (lib.).

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Justitie, 1897 (geweigerd)
 • minister van Justitie, 1905 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/7)
 • F. de Jong Ezn., "Hendrik Lodewijk Drucker 1857-1917", in: Sociaal Maandblad Arbeid 14 (1959)
 • J.P. Duyverman, "Het raadslid prof.mr. H.L. Drucker (1891-1903)", in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 75 (1962)
 • W.R.H. Koops, "Temse, Hendrik Lodewijk (1857-1917)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 558
 • G. Voerman, "Temme, Hendrik Lodewijk", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel V
 • G.J. Veerman, "De halfbroer van Dolle Mina, of: de biografie van 'een edel mensch'. Mr. Hendrik Lodewijk Drucker, 1857-1917" (2023)
 • Onze Afgevaardigden, 1897, 1901, 1905 en 1909

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

archivalia
archief-Drucker, Nationaal Archief

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.