Mr. C. Fock

foto Mr. C. Fock
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vooraanstaand liberaal staatsman en bestuurder. IJverige en doortastende burgemeester van onder meer Haarlem en later Amsterdam. In 1868 minister in een door Thorbecke geformeerd kabinet. Bracht belangrijke wetgeving tot stand (onder andere de IJkwet, de Begrafeniswet en de Veewet). Na zijn ministerschap kort Tweede Kamerlid en vervolgens Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Had een slechte verhouding met de gedeputeerden. Gold als nogal rechtlijnig en star. Werkte gereformeerden en katholieken die burgemeester wilden worden tegen.

liberaal
in de periode 1868-1900: lid Tweede Kamer, minister, Commissaris van de Koning(in), burgemeester van Amsterdam

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornaam

Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 29 november 1828

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 mei 1910

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (10/12)

 • burgemeester en gemeentesecretaris van Vreeland, van 1 januari 1854 tot 1 januari 1855
 • burgemeester en gemeentesecretaris van Nigtevecht, van 1 januari 1854 tot 1 januari 1855
 • burgemeester van Wijk-bij-Duurstede, van 1 januari 1855 tot 16 december 1859
 • burgemeester van Haarlem, van 16 december 1859 tot 1 mei 1866 (benoemd bij K.B. van 1 december 1859)
 • lid gemeenteraad van Haarlem, van 3 september 1861 tot 1 mei 1866
 • burgemeester van Amsterdam, van 1 mei 1866 tot 4 juni 1868 (benoemd bij K.B. van 26 februari 1866)
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 3 september 1867 tot 4 juni 1868
 • minister van Binnenlandse Zaken, van 4 juni 1868 tot 3 januari 1871
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1871 tot 30 november 1871 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • Commissaris des Konings (vanaf 23 november 1890: 'der Koningin') in Zuid-Holland, van 1 december 1871 tot 1 april 1900 (benoemd bij K.B. van 13 november 1871)

(in)formateurschap(pen)
 • kabinetsformateur (samen met L.G. Brocx), van 24 november 1870 tot 28 november 1870 (poging mislukte)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • voorzitter commisie van toezicht over Koninklijk conservatorium te 's-Gravenhage, van 1879 tot 1910
 • voorzitter College van Curatoren Rijksuniversiteit Leiden, van juli 1897 tot 1 februari 1910

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 1870 een wijziging van de Kieswet in om tot verlaging van de census te komen. Daarbij werd tevens rekening gehouden met de (voorgestelde) vervanging van de patentbelasting. Het wetsvoorstel bleef onafgedaan.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/9)
 • Bracht in 1870 een wijziging van de Armenwet tot stand, waardoor niet de geboorteplaats, maar de woonplaats bepalend werd voor de vraag welke gemeente ondersteuning diende te verlenen
 • Bracht in 1870 een wet tot stand waarbij de gemeente Anna Paulowna werd ingesteld. Voorheen maakte de Anna Paulownapolder deel uit van de gemeente Zijpe.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn zwager, David Portielje, was gedeputeerde van Noord-Holland

verkiezingen
 • Werd in 1871 in de districten Amsterdam en Haarlem gekozen en nam zitting voor Amsterdam. Versloeg in het district Haarlem G.L.J. van der Hucht en in het district Amsterdam o.a. H.A. Insinger (cons.)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.