E.J.M. (Eric) Kolfschoten

foto E.J.M. (Eric) Kolfschoten
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Met dank overgenomen van Parlement.com.

KVP-Tweede Kamerlid, dat zijn parlementaire werk combineerde met het burgemeesterschap van Alkemade en Leidschendam. Was van jongsaf voorbestemd voor het gemeentebestuur; zijn grootvader en vader waren eveneens burgemeester. Bekleedde tevens diverse bestuursfuncties in katholieke landbouworganisaties. Werd als Kamerlid bekend door zijn voorstel tot verhoging van de kiesdrempel en door een motie over de kabinetsformatie. Op grond van die motie werd in 1971 (tevergeefs) geëxperimenteerd met het door de Tweede Kamer laten aanwijzen van de formateur.

KVP
in de periode 1959-1971: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Eric Johan Maria (Eric)

geboorteplaats en -datum
Gestel en Blaarthem (thans gem. Eindhoven), 26 februari 1917

overlijdensplaats en -datum
Rijswijk (Z.H.), 10 december 1995

2.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • ambtenaar ter secretarie (laatste rang: commies eerste klasse), gemeente Edam, van 1934 tot 16 augustus 1948
 • burgemeester van Eemnes, van 16 augustus 1948 tot 16 mei 1954
 • burgemeester van Alkemade, van 16 mei 1954 tot 15 mei 1965
 • waarnemend burgemeester van Voorhout, van 15 juli 1955 tot 1 mei 1956 (wegens ziekte van burgemeester C.J.N. de Graaf)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 maart 1959 tot 22 februari 1967
 • burgemeester van Leidschendam, van 15 mei 1965 tot 1 oktober 1980 (vervroegd pensioen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 juni 1969 tot 10 mei 1971

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/16)

 • lid Natuurbeschermingsraad
 • lid dagelijkse bestuur Intergemeentelijk overleg Haagse agglomeratie

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter bijzondere commissie voor het voorstel van wet van het lid Van Thijn c.s. inzake de grondwettelijke bepalingen over de kiesrechtleeftijd (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 mei 1970 tot februari 1971

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Katholieke Land- en Tuinbouwbond in de bisdommen Haarlem en Rotterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met binnenlands bestuur (gemeentelijke herindelingen, decentralisatie), staatkundige vernieuwing, landbouw, ruimtelijke ordening en politie
 • Diende in 1970 samen met zijn fractiegenoten Andriessen en Van Schaik een initiatiefwetsvoorstel in tot verhoging van de kiesdrempel bij Tweede Kamerverkiezingen. Dit voorstel, verdedigd door Van der Sanden en Andriessen, werd in 1976 door de Tweede Kamer verworpen. (10.985)
 • Een door hem op 16 februari 1971 ingediende (en aangenomen) motie leidde in april 1971 tot een - eveneens door hem voorgestelde - wijziging van het reglement van orde van de Tweede Kamer, waardoor de Tweede Kamer een voordracht kon doen voor de kabinetsformateur. In de eerste Kamervergadering na de verkiezingen van 1971 droeg D'66-fractievoorzitter Van Mierlo op basis hiervan namens de drie progressieve fracties PvdA-fractievoorzitter Den Uyl voor als formateur.

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1966 gevraagd voor het burgemeesterschap van 's-Hertogenbosch, maar bedankte daarvoor
 • Werd eind 1973 gepasseerd voor de functie van Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant

uit de privésfeer
 • Oprichter van de Verenigingen Oud-Edam en Oud-Monnickendam
 • Zijn vader was burgemeester van Gestel en Blaarthem (1910-1918) en van Edam (1918-1938)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.