Mr. H.A.M.T. (Hans) Kolfschoten

foto Mr. H.A.M.T. (Hans) Kolfschoten
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vooraanstaande katholieke politicus en bestuurder, die in het eerste naoorlogse kabinet-Schermerhorn i minister van Justitie werd. Kreeg als zodanig te maken met de inrichting van de bijzondere rechtspleging, de zuivering van rechtscolleges, zoals van de Hoge Raad, en de repatriëring van overlevenden van de Holocaust. Was voor de oorlog secretaris van de RKSP en directeur van het partijbureau. Na zijn ministerschap Eerste Kamerlid en burgemeester van Eindhoven en van Den Haag. In Eindhoven zette hij zich in voor de komst van de Technische Hogeschool en in Den Haag bevorderde hij onder meer de komst van het Congresgebouw. Stond als burgemeester bekend als een charmante en beminnelijke bestuurder.

KVP, RKSP
in de periode 1945-1952: lid Eerste Kamer, minister, burgemeester van 's-Gravenhage

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 17 augustus 1903

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 augustus 1984

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/11)

 • directeur partijbureau RKSP, van 6 mei 1945 tot 25 juni 1945
 • minister van Justitie, van 25 juni 1945 tot 3 juli 1946
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juli 1946 tot 27 juli 1948
 • burgemeester van Eindhoven, van 1 september 1946 tot 10 februari 1957 (benoemd bij K.B. van 14 augustus 1946)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juli 1949 tot 15 juli 1952
 • burgemeester van 's-Gravenhage, van 10 februari 1957 tot 1 november 1968 (benoemd bij K.B. van 7 januari 1957, geïnstalleerd 11 februari)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/21)

 • voorzitter Nederlandse Hartstichting (na zijn pensionering)
 • lid redactie tijdschrift "De Gemeentestem", van 1969 tot 1982

afgeleide functies, presidia etc.
lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 17 maart 1948 tot 22 juni 1948

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder binnenlandse zaken en civiele verdediging van de KVP-Eerste Kamerfractie

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/5)
 • Bracht per 1 november 1945 de zorg voor kinderen van politieke delinquenten onder bij het Bureau Bijzondere Jeugdzorg
 • Kreeg te maken met de zuivering van de Hoge Raad en was verantwoordelijk voor de benoeming op 9 november 1945 van J. Donner tot president van de Hoge Raad der Nederlanden

als bewindspersoon (wetgeving) (2/4)
 • Vaardigde in 1945 met minister Beel het Politiebesluit 1945 (Stb. F 250) uit. Hierdoor verdween het stelsel dat iedere gemeente een eigen politie had (eventueel op eigen verzoek bijstaan door rijkspolitie).
 • Bracht in 1946 samen met minister Van der Leeuw de Wet zuivering van kunstenaars (Stb. G 84) tot stand, waarmee een wettelijke basis werd gegeven aan de door het Militair Gezag ingestelde ereraden. Er kwam tevens een Centrale Ereraad die als beroepsinstantie optrad. (139)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/5)
 • Zijn schoonzus was gehuwd met een broer van Carl Romme
 • Jhr. Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck was een huisvriend van zijn ouders en bevorderde zijn carrière
 • Zijn vader was gemeenteraadslid van Arnhem

verkiezingen
 • In 1946 en 1951 gekozen door en in 1948 kandidaat in Groep IV: Zuid-Holland

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Binnenlandse Zaken, 1952 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.