Jhr.Mr. V.E.L. (Victor) de Stuers

foto Jhr.Mr. V.E.L. (Victor) de Stuersvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com .

Katholiek Tweede Kamerlid en cultuurbeschermer. Zoon van een hoge KNIL-officier en Indisch bestuurder. Was aanvankelijk advocaat, maar is waarschijnlijk nooit in de rechtbank opgetreden. Kaartte via het Gids-artikel 'Nederland op zijn smalst' de verwaarlozing van de Nederlandse monumenten aan. Als chef van de afdeling Kunsten op Binnenlandse Zaken streed hij vanaf 1875 voor behoud en restauratie van gebouwen op het Binnenhof. Kwam in 1901 via het district Weert in de Tweede Kamer. Stelde daar, tot ongenoegen van zijn geestverwanten, de Nederlandse wandaden tijdens de Atjeh-oorlog openlijk aan de kaak. Gehandicapt door voetjicht.

Rooms-Katholieken , Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1901-1916: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen (roepnaam)

Victor Eugène Louis (Victor)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 20 oktober 1843

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 maart 1916

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage, van 16 juli 1869 tot 1 juli 1875
 • chef afdeling Kunsten en Wetenschappen (rang: referendaris), ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1 juli 1875 tot 15 oktober 1901
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 december 1901 tot 16 september 1913 (voor het kiesdistrict Weert)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 februari 1914 tot 21 maart 1916 (voor het kiesdistrict Weert)

5.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over kunsten, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Ook militaire aangelegenheden en koloniën hadden zijn belangstelling.
 • Bekritiseerde jaarlijks bij de behandeling van de begroting van Koloniën in scherpe bewoordingen het optreden van het Nederlandse gezag in Atjeh. Kwam hierdoor in conflict met zijn geestverwanten.

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1909 tot de minderheid van de katholieken die tegen de motie-Aalberse stemde, waarin om invoering van een tienurige werkdag werd gevraagd
 • Behoorde in 1912 tot de vijf leden van de Katholieken die tegen de (verworpen) ontwerp-Bakkerswet van minister Talma stemden

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Maakte als student in 1865 de houtskooltekeningen op de muur langs de wenteltrap van het academiegebouw in Leiden: de zgn. Gradus ad Parnassum
 • Zijn vader was luitenant-generaal van het Oost-Indisch Leger, resident van Sumatra's westkust, luitenant-generaal en gedeputeerde van Limburg
 • Een oom van hem, F.V.H.A. ridder de Stuers, was eveneens generaal van het Oost-Indisch Leger. Hij was gehuwd met een dochter van H.M. baron de Kock.

7.

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "De verhouding der volksvertegenwoordiger tot hunne kiezers" (dissertatie, 1869)
 • "Holland op zijn smalst", in: "De Gids", november 1873

literatuur/documentatie
 • J.A.C. Tillema, "Victor de Stuers: Ideeën van een individualist" (1982)
 • "Victor de Stuers: Referendaris zonder vrees en blaam. Catalogus tentoonstelling KB/ARA" (1985)
 • Th.H. Lunsingh Scheurleer, "Stuers, Jhr. Victor Eugène Louis de (1843-1916)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 566
 • J. Bervoets, "Victor de Stuers: kunstenaar op een referendarisstoel", in: Binnenlands Bestuur Management 1992/4
 • J. Perry, "Ons fatsoen als natie: Victor de Stuers 1843-1916" (2004)
 • Onze Afgevaardigden, 1901, 1905, 1909 en 1913

8.

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.