Drs. A. (Arie) Slob

foto Drs. A. (Arie) Slob
bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Arie Slob (1961) is sinds 26 oktober 2017 minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media in het kabinet-Rutte III. Hij was van 14 februari 2001 tot 23 mei 2002 en van 19 november 2002 tot 2 december 2015 Tweede Kamerlid, aanvankelijk voor het GPV en na de fusie met de RPF voor de ChristenUnie. Van 14 mei 2011 tot 10 november 2015 was de heer Slob politiek leider van zijn partij en in 2007-2010 en 2011-2015 fractievoorzitter. Behalve met algemene politieke onderwerpen hield hij zich als Kamerlid bezig met onder andere onderwijs, binnenlands bestuur en financiën. De heer Slob was eerder projectleider bij een schoolbegeleidingsdienst en gemeenteraadslid in Zwolle. In 2016-2017 was hij directeur van het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.

GPV, ChristenUnie
in de periode 2001-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, politiek leider

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornaam (roepnaam)

Arie (Arie)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nieuwerkerk aan den IJssel, 16 november 1961

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), van 1987 tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf 22 januari 2000

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie-RPF/GPV, van 14 februari 2001 tot 13 maart 2001
 • fractie-ChristenUnie, van 13 maart 2001 tot 23 mei 2002

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 februari 2001 tot 23 mei 2002
 • directeur onderwijsorganisatie/administratiekantoor "Concent" te Zwolle, 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 2002 tot 2 december 2015
 • fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 februari 2007 tot 10 juni 2010 (gekozen 15 februari)
 • fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 april 2011 tot 10 november 2015
 • directeur HCO (Historisch Centrum Overijssel) en de Stichting IJsselacademie, van 1 januari 2016 tot 26 oktober 2017
 • minister zonder portefeuille, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, vanaf 26 oktober 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Is als minister belast met 1. voor- en vroegschoolse educatie; 2. primair onderwijs; 3. voortgezet onderwijs; 4. speciaal- en beleid passend onderwijs; 5. lerarenregister; 6. lerarenbeleid en de arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel; 7. media en 8. archiefbeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/14)
 • lid deputaatschap kerk en overheid, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, van 2002 tot 2010
 • lid bestuur Stichting Parlementaire Geschiedenis, van 2007 tot december 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 november 2002 tot 22 februari 2007 (achtste ondervoorzitter)
 • lid Tijdelijke Commissie Onderzoek Infrastructuurprojecten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 januari 2004 tot 7 september 2005

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/12)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van Amcha in Nederland
 • ambassadeur Stichting De Herberg te Zwolle

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met onderwijs, cultuur en wetenschappen, buitenlandse zaken, binnenlandse zaken, bestuurlijke vernieuwing, crisisbeheersing en economische zaken. Was in 2010-2011 financieel woordvoerder.
 • Diende in 2008 samen met Brigitte van der Burg (VVD) en Jan ten Hoopen (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over het terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand). Het voorstel werd in 2010 wet. (31.560)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Sloot 1 november 2019 een convenant met werkgevers en werknemers in het primair en voortgezet onderwijs over een extra budget van € 460 miljoen voor het aanpakken van het lerarentekort en voor het verbeteren van arbeidsvoorwaarden. Slechts een deel daarvan betrof structurele middelen.
 • In 2020 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel over het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35.104)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/4)
 • Bracht in 2020 een wet (Stb. 233) tot stand waarbij met terugwerkende kracht per 1 augustus 2019 de rekentoets in het voortgezet onderwijs werd afgeschaft. In plaats daarvan komt er vanaf 2020 voor leerlingen die geen eindexamen wiskunde doen een schoolexamen rekenen. (35.357)
 • Bracht in 2020 een nieuwe Wet voortgezet onderwijs (Stb. 379) tot stand. De nieuwe wet bevat geen inhoudelijke wijzigingen, maar kent een logischer structuur. Tevens is de WVO voor de BES-eilanden opgenomen. (35.297)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Via zijn fractie initiatiefnemer landelijk platform 'Verzet tegen geweld'
 • Trad tijdens de formatie 2006/2007 bij de onderhandelingen over het ontwerp-regeerakkoord op als secondant van fractievoorzitter Rouvoet
 • Wist op 17 maart 2012 een gesprek te arrangeren tussen minister Van Bijsterveldt en vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties, om daardoor de verstoorde verhoudingen vanwege het bezuinigingsbeleid van de minister weer enigszins te herstellen

uit de privésfeer
 • Hij heeft een tweelingzus
 • Zijn vader overleed toen Arie 19 jaar was
 • In de zomer van 2018 enige weken uitgeschakeld door een bacteriële infectie in rechterdijbeen en linkerpols

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.