J.C. (Hans) Kombrink

foto J.C. (Hans) Kombrink
bron: Fotobureau Stokvis
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Politiek haantje, die als 17-jarige al lid was van de partijraad van de PvdA en als 24-jarige van het partijbestuur. Zijn activiteiten voor Nieuw Links verhinderden hem zijn studie politicologie en sociologie af te maken. Als Tweede Kamerlid aanvankelijk de welbespraakte woordvoerder volkshuisvesting, later over financiën. Verwierp met rekenmachientje in de hand op partijcongressen te dure linkse voorstellen. Staatssecretaris van Financiën (belastingen) in tweede kabinet-Van Agt. Kwam met een voorstel tot beperking van de aftrek van hyptheekrente, maar zijn opvolger trok dat in. Dominante wethouder van ruimtelijke ordening en kunstzaken in Rotterdam. Was daarna een half jaar waarnemend burgemeester van Zaanstad.

PvdA
in de periode 1972-1990: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen (roepnaam)

Johan Carel (Hans)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Steenwijk, 22 november 1946

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1964

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1972 tot 11 september 1981
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden, comptabiliteitswetgeving, munt- en verzekeringswezen en staatsloterij), van 11 september 1981 tot 29 mei 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 1 mei 1990
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 12 april 1994 tot 1 mei 2004
 • wethouder (van ruimtelijke ordening, regiovorming, kunstzaken en voorlichting) van Rotterdam, van 12 april 1994 tot april 2002 (in 2000 tevens waarnemend wethouder van havenzaken i.v.m. ziekte van wethouder Simons)
 • waarnemend burgemeester van Zaanstad, van 1 juli 2004 tot 10 januari 2005

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. fiscale aangelegenheden; 2. aangelegenheden betreffende de comptabiliteitswetgeving; 3. aangelegenheden betreffende het muntwezen, het verzekeringswezen m.u.v. het toezichtsbeleid en het structuurbeleid, het Rijksinkoopbureau, de Staatsloterij en het Vacatiegeldenbesluit.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/27)
 • voorzitter Nederlands Instituut voor Psychologen, van 1 april 2008 tot 1 juni 2012
 • voorzitter Stichting Eerbetoom André van der Louw, 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 1982 tot 1 mei 1990
 • voorzitter bijzondere commissie voor het rapport van de Interdepartementale Stuurgroep misbruik en oneigenlijk gebruik (ISMO) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 november 1986 tot 1 mei 1990

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/7)
 • Diende in 1984 een initiatiefwetsvoorstel in tot verlaging van de voorraadaftrek en van de vermogensaftrek en tot een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Dit voorstel werd door de Tweede Kamer verworpen. (18.665)
 • Diende in 1986 een initiatiefwetsvoorstel in om de ontvanger der directe belastingen de mogelijkheid te geven het faillissement van een belastingschuldige aan te vragen. Dit voorstel werd in 1987 door de Tweede Kamer verworpen. (19.765)

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/5)
 • Verdedigde in 1982 in de Tweede Kamer met succes het wetsvoorstel tot het uit omloop nemen van de cent. De wet werd door minister Van der Stee in het Staatsblad gebracht.
 • Bracht in 1982 samen met staatssecretaris Dales en minister De Ruiter een brief uit over het regeringsstandpunt inzake het interimrapport van de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Ongelijk Gebruik (ISMO). Belangrijke aanbevelingen waren: het wegnemen of beperken van het bieden van gelegenheid door voorheffingen, forfaits en indirecte heffingen; betere samenwerking tussen organen en diensten; controle en sanctietoepassing, alsmede bredere toepassing van het fiscaal nummer; verbetering van de verhouding tussen overheid en burger (door transparatie, tegengaan van administratieve lasten etc.) en bestrijding van malafide werkgevers. (17.050)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Behoorde in oktober 1977 tot minderheid van zijn fractie die het onderhandelingsresultaat bij de formatie van een tweede kabinet-Den Uyl afwees en tegen het beleggen van een buitengewoon congres was
 • Werd in december 1989 door het gewest Rotterdam als zevende op de kandidatenlijst van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen 1990 gezet en trok daarna zijn kandidatuur in. Kombrink wilde in Rotterdam wethouder van financiën en economische zaken worden.
 • Had als wethouder een uiterst moeizame verhouding met burgemeester Bram Peper

uit de privésfeer
 • Medeoprichter van de FJG-afdeling Steenwijk
 • Zijn ouders waren gescheiden. Hans leerde zijn vader kennen toen hij 20 was.
 • Zijn tweede echtgenote was televisie-producer en regisseur bij de VPRO

anekdotes en citaten
 • Zei in 1973 op de 1-mei-bijeenkomst in Den Haag dat hij vreesde dat het kabinet-Den Uyl een historische vergissing zou blijken te zijn

niet-aanvaarde politieke functies
 • directeur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), september 1988
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, oktober 1989

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.