Drs. H. (Hedy) d' Ancona

foto Drs. H. (Hedy) d' Ancona
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Europees Parlement
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Belangrijk feministe en vooraanstaand PvdA-politica. Werkte bij de VARA en was universitair onderzoeker. Leidde vanaf 1975 een bureau op het gebied van beleidsonderzoek. Politiek actief als Eerste Kamerlid. Daarnaast vooral bekend als oprichtster van Man-Vrouw-Maatschappij en redactrice van 'Opzij'. In het tweede kabinet-Van Agt i staatssecretaris van emancipatie en in het kabinet-Lubbers III i minister van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur. Kwam met een Deltaplan voor het cultuurbehoud. Was daarna lijsttrekker bij de Europese verkiezingen en zat enige jaren in het Europees Parlement. Uitbundige, actieve vrouw die in staat was mensen te enthousiasmeren.

PvdA
in de periode 1974-1999: lid Eerste Kamer, staatssecretaris, minister, lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hedwig (Hedy)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 1 oktober 1937

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid) (vanaf 2023 tevens GroenLinks)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • producer vrouwenprogramma's VARA-t.v. (Vereniging van Arbeiders Radio-Amateurs), van 1962 tot 1965
 • wetenschappelijk hoofdmedewerkster Instituut Sociale Geografie, Universiteit van Amsterdam, van 1965 tot 1975
 • hoofdredactrice radicaal-feministisch maandblad "Opzij", van september 1972 tot september 1981 (mede-oprichtster met Wim Hora Adema en Ad Werner)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1974 tot 11 september 1981
 • directrice CEBEON (Centrum Beleidsadviserend Onderzoek) te Amsterdam, van 1975 tot 11 september 1981 (samen met Maurice de Hond)
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onder meer belast met emancipatiebeleid, volwasseneneducatie en arbeidsomstandigheden), van 11 september 1981 tot 29 mei 1982
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 31 augustus 1982 tot 13 september 1983
 • lid Europees Parlement, van 24 juli 1984 tot 7 november 1989
 • minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, van 7 november 1989 tot 16 juli 1994
 • lid Europees Parlement, van 19 juli 1994 tot 20 juli 1999

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de emancipatie van de vrouw; 2. de arbeidsomstandigheden; 3. de volwasseneneducatie voor zover aan het ministerie opgedragen; 4. de beroepen- en beroepskeuzevoorlichting; 5. de arbeidsvoorziening voor bijzondere groepen.
 • Nam 25 februari 1994 de taken van staatssecretaris Simons (volksgezondheid en gehandicaptenbeleid) over

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • voorzitter "Via Milano"
 • lid bestuur "Uit Vrije Wil", vanaf 2009

vorige (2/47)
 • voorzitter Stichting "Landjuweel"
 • voorzitter Hercules Seghers

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 24 september 1974 tot 11 september 1981
 • voorzitter vaste commissie voor Maatschappelijk Werk (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 23 juni 1981 tot 11 september 1981

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerster volkshuisvesting van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Hield zich verder onder meer bezig met emancipatie en wetenschappelijk onderwijs.
 • Voerde in 1981 namens de PvdA het woord in het debat over het abortusvoorstel van het kabinet-Van Agt I

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/15)
 • Ontwikkelde in 1992 een op doelmatigheid gericht financieringsbeleid voor de omroep. Daarbij moeten omroepen interen op hun eigen vermogen door zelf eerst eventuele tekorten op hun jaarlijkse programmabudget op te vangen. (22.846)
 • Bracht in 1993 samen met staatssecretaris Simons de Nota 'Kwaliteit van Zorg' uit over kwaliteitsverbetering in de intra- en extramurale algemene en geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Er moeten integraal kwaliteitssystemen en kwaliteitstoetsen komen in de zorgsector. De positie van consumenten moet worden verbeterd en er moet meer wetenschappelijk onderwijs komen. Zowel zelfregulatie als wetgeving zijn nodig. (22.113)
 • Stelde in 1993 de Commissie modernisering ouderenzorg (Commissie-Welschen) in, die moest adviseren over de toekomstige verdeling van het budget voor ouderenzorg. Dit naar aanleiding van de noodzaak om de kostenstijging af te remmen. De commissie bracht in mei 1994 het rapport 'Ouderenzorg met toekomst' uit, waarin de wens van ouderen om langer thuis te blijven wonen, centraal stond. Het zou daarbij gaan om zowel zelfstandig wonen, als om wonen in een woonzorgcomplex met aanleunwoningen. Bejaardenoorden moesten verzorgingshuizen worden en verpleeghuizen dienden te voorzien in complexe zorg.

als bewindspersoon (wetgeving) (3/10)
 • Bracht in 1994 de Wet Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) (Stb. 422) tot stand. Deze wet belast het COA, een zelfstandig bestuursorgaan, onder andere met de materiële en immateriële opvang van asielzoekers, het plaatsen van asielzoekers in een opvangvoorziening en het plaatsen van asielzoekers op gemeentelijke opvangplaatsen, alsmede het betalen van bijdragen aan de desbetreffende gemeente ten behoeve van de kosten van deze opvang. (23.540)
 • Bracht in 1994 een nieuwe Welzijnswet (Stb. 447) tot stand. Uitgangspunt daarvan is de gezamenlijke inspanning van overheden, particulier initiatief en andere betrokkenen voor een adequaat welzijnsbeleid. Zelfregulering door de sectoren staat daarbij voorop. Voor (nieuwe) welzijnssubsidies wordt met de wet een wettelijk kader geschapen. Het bibliotheekwerk wordt overgeheveld naar de Wet op het specifiek cultuurbeleid. (23.315)
 • Bracht in 1994 een wijziging (Stb. 945) van de Mediawet tot stand, waardoor de positie van de publieke omroep wordt versterkt. Marginalisering van de publieke omroep door opkomst van commerciële zenders en verschraling van het aanbod moet worden voorkomen. Sponsoring van programma's van de publieke omroep wordt mogelijk gemaakt. De percentages die publieke omroepen aan kunst en informatie moeten besteden, worden verhoogd. Er komt zo een duaal bestel met enerzijds een publieke omroep met hoge kwaliteit en breed bereik, en anderzijds commerciële zenders, waaraan zo min mogelijk regels worden gesteld. (23.426)

op het gebied van de EU (3/6)
 • Diende in januari 1998 een verslag in over de oprichting van "Eurodac" voor het vergelijken van vingerafdrukken van asielzoekers
 • Diende in november 1997, en januari en oktober 1998 verslagen in over de strijd tegen drugs, waarin opgeroepen werd tot meer Europese samenwerking
 • Ondertekende in december 1998 de motie van wantrouwen tegen de Europese Commissie vanwege fraude door eurocommissaris Edith Cresson

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stemde in 1993 samen met haar collega Alders in de ministerraad tegen het uitbreiden van het aantal nachtvluchten vanaf Zestienhoven. Legde zich echter neer bij de meerderheid.

uit de privésfeer (3/7)
 • Bij haar afscheid als lid van de Raad van Toezicht van Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden richtte zij in dat museum een aan haar gewijde tentoonstelling in, onder de titel 'Het persoonlijke is politiek'.
 • Was enige tijd de partner van Ed van Thijn en woonde geruime tijd samen met de schilder Aat Veldhoen
 • Moeder van tv-presentatrice Hadassah de Boer

verkiezingen
 • In 1974, 1980 en 1981 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, februari 1968 (benoemd in de vacature-Peschar)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Ite Rumke, "Hedy kent Iedereen en Iedereen kent Hedy", NRC Handelsblad, 8 december 1997
 • M. Pruis, "Ik ben een creatieve!!", De Groene Amsterdammer, 31 maart 2001
 • M. Smits, "Echt een politiek dier ben ik niet", Het Financieele Dagblad, 17 november 2003
 • L. Meijer, "Hedy. Feministe, politica, actievoerder" (2012)
 • Vera de Jonckheere, "'Niets doen is geen optie'", Den Haag Centraal, 11 januari 2018

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.