Jhr.Mr.dr. H.A. van Karnebeek

foto Jhr.Mr.dr. H.A. van Karnebeek
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: privecollectie
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Onberispelijke diplomaat en minister, die wel vond dat hij het goed met zichzelf had getroffen. Warm pleitbezorger van de Nederlandse zelfstandigheidspolitiek. Was ambtenaar bij Koloniën en daarna burgemeester van Den Haag. Kreeg in die functie onder meer te maken met massademonstraties op Prinsjesdag voor algemeen kiesrecht. Maakte als conservatieve liberaal deel uit van de rechtse kabinetten-Ruijs de Beerenbrouck I i en II en -Colijn I i. Trad in 1927 als minister in het kabinet-De Geer i af na verwerping door de Eerste Kamer van het Verdrag met België, dat hij als zijn levenswerk beschouwde. Nadien Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Werd door veel tijdgenoten als de beste Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken beschouwd die ons land tot dan had gehad.

partijloze liberaal
in de periode 1918-1942: minister, Commissaris van de Koning(in), burgemeester van 's-Gravenhage

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Herman Adriaan

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 augustus 1874

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 29 maart 1942

2.

Partij/stroming

stroming(en)
oud-liberaal

partij(en)
partijloos

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • hoofdcommies afdeling Justitie, Onderwijs, Eredienst en Nijverheid, ministerie van Koloniën, van 1 augustus 1906 tot februari 1908
 • toegevoegd gedelegeerde tweede Vredesconferentie, 1907
 • chef afdeling Justitie, Onderwijs, Eredienst en Nijverheid (rang: referendaris), ministerie van Koloniën, van 3 februari 1908 tot 1 augustus 1911
 • burgemeester van 's-Gravenhage, van 1 augustus 1911 tot 9 september 1918 (benoemd bij K.B. van 30 mei 1911)
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 9 september 1918 tot 1 april 1927
 • Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, van 1 maart 1928 tot 29 maart 1942 (benoemd bij K.B. van 14 januari 1928)

ambtstitel
 • minister van staat, van 25 augustus 1927 tot 29 maart 1942 (t.g.v. verjaardag koningin)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/12)

 • lid Raad van Toezicht Vereeniging voor Luchtbescherming, vanaf januari 1937
 • ambassadeur in bijzondere zending, voorzitter handelsmissie naar Zuid-Amerika, 1937

afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter van de ministerraad (kabinet-De Geer I), van 8 maart 1926 tot 1 april 1927

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erevoorzitter VNG (Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten)
 • erevoorzitter Koninklijke Nederlandsche Brandweervereeniging

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/12)
 • Nam het initiatief om in samenwerking met de Scandinavische landen en Zwitserland een voorontwerp betreffende de oprichting van een Permanent Hof van Internationale Justitie uit te werken
 • Herstelde de relatie met België en sloot op 3 april 1925 in Den Haag een Verdrag met dat land over onder meer de verbinding van de Schelde met de Rijn en gemeenschappelijk beheer van de Westerschelde
 • De Tweede Kamer verwierp op 24 maart 1927 het door hem voorgestelde (nieuwe) begrotingsartikel over gelden voor het gezantschap bij de Heilige Stoel in Rome. Hij had de post bij nota van wijziging opgevoerd, nadat in november 1925 aanneming van een amendement-Kersten/Zandt tot schrapping van de gelden had geleid. De verwerping van het artikel met 48 tegen 41 stemmen betekende het (voorlopige) einde van het gezantschap bij de paus.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Kon in november 1925 tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van Buitenlandse Zaken niet verhinderen dat een amendement (ingediend door de SGP'ers Kersten en Zandt) met 52 tegen 42 stemmen werd aangenomen, waardoor de gelden voor het gezantschap bij de Paus werden geschrapt. Aanneming van het amendement leidde tot ontslagname van de vier katholieke ministers en de val van het kabinet.
 • Kon in maart 1926 niet verhinderen dat het gezantschap bij de Paus door verwerping van het begrotingsartikel werd opgeheven. Voor stemden Katholieken en ARP. Duymaer van Twist, Visscher en Scheurer waren afwezig, bij de CHU was De Visser afwezig.
 • Trad af als minister naar aanleiding van de verwerping in de Eerste Kamer op 24 maart 1927 van het wetsvoorstel tot Goedkeuring van het Verdrag met België. Het wetsvoorstel werd verworpen met 33 tegen 17 stemmen.

uit de privésfeer
 • Sinds 1923 eigenaar van landgoed "De Eese" bij Steenwijkerwold
 • Eén van zijn zoons was burgemeester van Zwolle

anekdotes en citaten (3/4)
 • Wilhelmina en Emma noemden hem in hun onderlinge correspondentie vanwege zijn Indische uiterlijk 'de neger'
 • Aan het einde van zijn lage rede op 4 november 1926 in de Tweede Kamer ter verdediging van het Verdrag met België zei hij: "(...) omdat ik de overtuiging heb, dat het voorstel dat u wordt voorgelegd, ook uw goedkeuring waardig is. Ik huiver bij de gedachte dat er een andere uitspraak door dit Parlement zou worden gedaan."
 • Na zijn vijf uur durende verdediging in de Eerste Kamer van het Nederlands-Belgische Verdrag kreeg hij applaus van voor- en tegenstanders

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/7)
 • C.B. Wels, "Karnebeek, jhr. Herman Adriaan van (1874-1942)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 286
 • R. Schuursma, "De beste van het Interbellum", in: "De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw" (1999)
 • D. Hillenius, "Jhr.mr. H.A. van Karnebeek", in VNG-Magazine, 18 augustus en 8 september 2000
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • R. Schuursma, "Het onaannemelijk tractaat, het verdrag met België van 3 april 1925 in de Nederlandse publieke opinie" (dissertatie, 1975)
 • C.B. Wels, "Van Karnebeeks breuk met de traditie", in: "Figuren en Figuraties" (1979) p. 193-221

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.