Mr. L.C. Luzac

foto Mr. L.C. Luzac
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Liberale Leidse advocaat en rechter. Nazaat van een patriottenvoorman. Kwam in 1828 in de Tweede Kamer en was twintig jaar lang één van de voornaamste opposanten tegen de politiek van de koningen Willem I en Willem II. Veelvuldig deelnemer aan debatten en gezagvol Kamerlid. Medestander van Thorbecke in 1844 ('de Negenmannen') en lid van diens Grondwetscommissie in 1848. Werd in 1848 in het kabinet-De Kempenaer/Donker Curtius minister van Binnenlandse Zaken en Hervormde Eredienst, maar raakte toen spoedig overspannen. Hoogstaande, eenvoudige en bescheiden staatsman die zeer werd gewaardeerd door tijdgenoten. Zij prezen hem als edelmoedige bestrijder van het oude bewind.

liberaal
in de periode 1828-1848: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen

Lodewijk Caspar

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 1 augustus 1786

overlijdensplaats en -datum
Leiden, 18 februari 1861

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 oktober 1828 tot 30 juni 1848 (1828-1840 voor Holland, 1840-1848 voor Zuid-Holland)
 • rechter Arrondissementsrechtbank te Leiden, van 1 oktober 1838 tot 25 maart 1848
 • lid Staatscommissie tot herziening van de Grondwet, van 17 maart 1848 tot 4 november 1848
 • tijdelijk minister van Binnenlandse Zaken, van 25 maart 1848 tot 13 mei 1848
 • tijdelijk minister voor zaken der Hervormde en andere erediensten, de Rooms-Katholieke uitgezonderd, van 25 maart 1848 tot 30 juni 1848

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid Staatscommissie administratieve scheiding van Nederland, vanaf 23 oktober 1830
 • lid College van Curatoren Hogeschool te Leiden, van 9 juni 1841 tot 18 februari 1861

afgeleide functies, presidia etc. (2/9)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1846 tot april 1846
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1847 tot mei 1848

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/25)
 • Behoorde in 1847 tot de 23 leden die tegen hoofdstuk IV (Justitie) van de begroting voor 1848 en 1849 stemden. De begroting werd met 35 tegen 23 stemmen aangenomen.
 • Steunde in 1847, als één van de weinige liberalen, het regeringsvoorstel tot afschaffing van het Recht van Placet

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Derde kandidaat voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer in 1834 en 1837
 • Tweede kandidaat voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer in 1838 en 1840
 • Was in maart 1848 aanvankelijk de beoogde minister van Financiën, maar achtte zichzelf daarvoor minder geschikt en koos voor Binnenlandse Zaken en Hervormde Eredienst

uit de privésfeer
 • Was een studiegenoot van H.J. van Doorn van Westcapelle, staatsraad en minister
 • Hij moest na zijn aftreden in juni 1848 geruime tijd rust nemen vanwege overspannenheid
 • Zijn vader was een leidend figuur in de patriottische beweging

verkiezingen
 • Werd in 1848 door de kiezers van het district Gorinchem als tweede op de voordracht voor het Eerste Kamerlidmaatschap gezet, maar werd niet benoemd

niet-aanvaarde politieke functies
 • staatsraad in buitengewone dienst (Raad van State), 26 januari 1841 (ingetrokken op 5 februari 1841)
 • minister van Justitie, 1842 (bedankt)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.