Drs. F.J.M. (Ferd) Crone

foto Drs. F.J.M. (Ferd) Crone
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Ferd Crone (1954) is sinds 11 juni 2019 lid van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Hij was eerder in de periode 1994-2007 Tweede Kamerlid en van november 2007 tot juli 2019 burgemeester van Leeuwarden. De heer Crone was onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam, bestuurder van de Vervoersbond FNV en beleidsmedewerker milieubeleid bij die vakbond. Als Tweede Kamerlid hield de heer Crone zich bezig met financiën en energievraagstukken. In de Eerste Kamer houdt hij zich bezig met financieel-economisch beleid, wonen en ruimtelijke ordening.

PvdA
in de periode 1994-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen (roepnaam)

Ferdinandus Johannes Maria (Ferd)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Dordrecht, 19 juli 1954

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • beleidsmedewerker economisch- en algemeen milieubeleid, FNV, van 1988 tot 1993
 • hoofd afdeling mondiaal milieubeleid, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1993 tot 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 20 november 2007
 • burgemeester van Leeuwarden, van 15 november 2007 tot 1 januari 2014
 • burgemeester van Leeuwarden, van 1 januari 2014 tot 11 juli 2019 (na uitbreiding met een deel van de opgeheven gemeente Boarnsterhim; tot 30 juni 2014 formeel waarnemend)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 11 juni 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • voorzitter Raad van Advies Energy Academy Europe
 • voorziter Raad van Toezicht KNMI, vanaf 1 januari 2016

vorige (2/26)
 • lid Raad van Toezicht Stichting Energy Valley
 • voorzitter G40, Grote Steden Beleid (GSB), tot maart 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 december 2001 tot 3 oktober 2002
 • ondervoorzitter commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 april 2007 tot 20 november 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Diende in 2006 samen met zijn fractiegenoot Martijn van Dam een initiatiefwetsvoorstel in over beperking van ongewenste stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten (30.520)
 • Diende in 2006 samen met Ineke Dezentjé Hamming (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus. Er komt een beroep- en bezwaarprocedure tegen informatieverzoeken van de belastinginspectie. (30.645)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
De bekende fotograaf Werry Crone is zijn jongere broer

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.