Mr. J.G.H. (Jan) Krajenbrink

foto Mr. J.G.H. (Jan) Krajenbrink
bron: Foto Nick Morelis
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Jurist in de CDA-Tweede Kamerfractie, zoon van een schoolhoofd, die gold als 'de perfecte secretaris'. Er zijn twee mensen die alles weten van de moeizame tot standkoming van het CDA: Piet Steenkamp en zijn steun en toeverlaat Jan Krajenbrink. Medewerker van de Kuyperstichting, het wetenschappelijk bureau van de ARP, en van het allereerste begin tot en met de fusie in 1980 secretaris van het CDA-in-wording. Zelf beschreef hij zijn functie als één van 'duwen en trekken en van psychologie' Werd voor zijn grote inzet in 1981 beloond met een Tweede Kamerzetel. Hield zich vooral bezig met het minderheden- en asielbeleid. Op zijn initiatief kwam de Raad voor de Kansspelen tot stand. Eindigde zijn carrière als burgemeester van Woudenberg.

CDA
in de periode 1981-1994: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen (roepnaam)

Jan Gerrit Henry (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Oostwold (gem. Midwolda, Gr.), 16 juli 1941

overlijdensplaats en -datum
Leiden, 29 juni 2020

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), van 1964 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • algemeen secretaris federatieve CDA, van 16 juli 1973 tot 11 oktober 1980
 • lid gemeenteraad van Bleiswijk, van 9 oktober 1975 tot 22 januari 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 1 februari 1994
 • burgemeester van Woudenberg, van 1 februari 1994 tot 1 oktober 2002

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/24)

 • lid IJC (Interkerkelijke Commissie van de Geestelijke Verzorging in de Inrichtingen van Justitie)
 • lid bestuur Leids Cantate Consort

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de antidiscriminatiewetgeving (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 6 december 1989 tot 1 februari 1994
 • voorzitter commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 september 1989 tot 1 februari 1994

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder minderhedenbeleid en justitie (m.n. het asielbeleid) van de CDA-Tweede Kamerfractie. Voerde namens zijn fractie het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel Algemene Wet Gelijke Behandeling (antidiscriminatiewetgeving), bij debatten over de gemeentelijke bevolkingsadministratie en bij de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde op 19 augustus 1981 tot de twaalf fractieleden die - tegen het advies van fractievoorzitter Van Agt - vóór het onderhandelingsresultaat tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 stemden

uit de privésfeer
 • Studeerde in Groningen op dezelfde dag af als Rein-Jan Hoekstra, die later secretaris-generaal en staatsraad was
 • Zijn broer Hans (D.J. Krajenbrink) was burgemeester van Ulrum (1965-1975) en van Enkhuizen (1975-1995)

anekdotes en citaten
 • Als op CDA-bijeenkomsten psalmen werden gezonden, verzorgde hij op de piano de begeleiding

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.