Drs. G.M. (Gijs) de Vries

foto Drs. G.M. (Gijs) de Vries
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Rustige, welsprekende liberaal die vooral carrière maakte op Europees niveau. Na wetenschappelijk medewerker aan de Leidse universiteit te zijn geweest, werd hij op 28-jarige leeftijd lid van het Europees Parlement. Verwierf daar het nodige gezag en werd voorzitter van de liberale fractie. Was twee keer lijsttrekker van de VVD bij de Europese Verkiezingen. Als staatssecretaris voor rampenbestrijding en Antilliaanse zaken in het tweede kabinet-Kok i was hij minder in beeld. Na een korte periode in de Tweede Kamer werd hij lid van de Europese conventie en daarna Europees coördinator terrorismebestrijding. In 2008-2011 lid van de Algemene Rekenkamer en in 2011-2014 van de Europese Rekenkamer. Stapte in 2010 over naar D66.

VVD
in de periode 1984-2014: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, lid Algemene Rekenkamer, lid Europees Parlement, lid Europese Rekenkamer, EU-coördinator terrorismebestrijding

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
New York (VS), 22 februari 1956

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van 1974 tot oktober 2010
 • D66 (Democraten 66), vanaf oktober 2010

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/12)

 • lid Europees Parlement, van 24 juli 1984 tot 3 augustus 1998
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (belast met Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken, rampenbestrijding en streektalen), van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 8 oktober 2002
 • parttime wetenschappelijk medewerker/veiligheidsdeskundige, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael", vanaf 2007
 • lid Algemene Rekenkamer, van 1 oktober 2008 tot 1 januari 2011 (beëdiging 8 oktober)
 • lid Europese Rekenkamer, van 1 januari 2011 tot 1 januari 2014
 • senior lid St Antony’s College, Universiteit van Oxford, van 1 januari 2014 tot 30 augustus 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • senior visiting fellow, London School of Economics (LSE), vanaf 30 augustus 2016

vorige (2/5)
 • voorzitter Nederlands Nationaal Comité van de Europese Culturele Stichting, vanaf 4 december 2003
 • lid Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens, vanaf april 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juni 2002 tot 8 oktober 2002

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde als Tweede Kamerlid het woord bij het debat over de Staat van de Europese Unie

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/5)
 • Kwam naar aanleiding van de cafébrand in Volendam met een standpunt over de conclusies en aanbevelingen van de Commissie onderzoek cafébrand nieuwsjaarsnacht 2001 en de rijksinspecties. Daarbij wordt onder andere het opstellen van een actieprogramma brandveiligheid aangekondigd. (27.575)
 • Was verantwoordelijk voor de invoering van C2000, een landelijk dekkend digitaal systeem voor mobiele communicatie voor politie, brandweer, ambulancediensten en de koninklijke marechaussee (25.124, 28.725)
 • Was verantwoordelijk voor het project GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem), waarbij voorgesteld wordt de niet op elkaar afgestemde, verouderde meldkamersystemen van brandweer, politie en ambulance te vervangen door één gemeenschappelijk meldkamersysteem (28.970)

op het gebied van de EU (3/5)
 • Presenteerde in juni 2004 een overzicht van maatregelen die op EU-niveau genomen worden ter bestrijding van terrorisme
 • Stelde van april tot juni 2006 een 'emotief lexicon' op voor de bespreking van radicalisering in EU-verband; het lexicon moet termen als 'islamitisch terrorisme' en 'djihad' vervangen door neutrale termen, om de gewone moslim niet vervreemden van EU-zaken SB Trouw, 14-4-2006
 • Speelde een leidende rol in de Europese campagne tot oprichting van het Internationaal Strafhof

bijdragen voor de Europese conventie voor de Europese Grondwet (3/6)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

niet-aanvaarde politieke functies
 • staatssecretaris van Defensie, augustus 1994 (geweigerd)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • "G. de Vries (VVD); Rustig en zakelijk", NRC Handelsblad, 30 juli 1998
 • Marc Peeperkom, "Een bescheiden analyticus waar iedereen stil van wordt", De Volkskrant, 26 maart 2004
 • Ruud van Heese, "Een verstokte Europeaan", Trouw, 26 maart 2004
 • Egbert Kalse en Floris van Straaten, "Te licht voor Nederland, zwaar genoeg voor Europa", NRC Handelsblad, 29 maart 2004
 • Jan Werts en Luuk Sengers, "'Terroristen onderschatten onze veerkracht'", Intermediair, 28 juli 2005
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.