Mr. O. (Olga) Scheltema-de Nie

foto Mr. O. (Olga) Scheltema-de Nie
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Elegante D66-woordvoerster op het terrein van het binnenlands bestuur en een gedegen pleitbezorgster van bestuurlijke vernieuwing. Was wetenschappelijk medewerker staats- en administratiefrecht in Leiden, wetgevingsjuriste op het ministerie van Binnenlandse Zaken, (vice)partijvoorzitter, gemeenteraadslid en wethouder. Behalve bestuur en democratie hadden ook het politie- en ambtenarenbeleid en de relaties met de Antillen haar belangstelling. Echtgenote van oud-staatssecretaris Michiel Scheltema.

D66
in de periode 1989-2002: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornaam (roepnaam)

Olga (Olga)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 11 juni 1939

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • wethouder (van volkshuisvesting, jeugdwerk en welzijn) van Haren (Gr.), van 3 september 1974 tot 5 september 1978
 • ambtenaar stafafdeling wetgeving, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1979 tot 1 september 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 23 mei 2002

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/9)
 • voorzitter Veterinair Tuchtcollege, van oktober 2003 tot 2009
 • lid Kapittel voor de civiele orden, van december 2003 tot 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 september 1998 tot 23 mei 2002
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 september 1998 tot 23 mei 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Een door haar met Johan Remkes (VVD) ingediend en aangenomen amendement (dat door de staatssecretaris onaanvaardbaar was verklaard) leidde tot intrekking van het wetsvoorstel splitsing van de gemeente Rotterdam.
 • Was in 2001 woordvoerster van haar fractie bij de behandeling van het rapport over de vuurwerkramp in Enschede

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Studeerde in Leiden op dezelfde dag af als haar latere echtgenoot Michiel Scheltema

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.