Mr. H.W. baron van Aylva van Waardenburg en Neerijnen

foto Mr. H.W. baron van Aylva van Waardenburg en Neerijnen
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Oranjegezinde edelman, die ondanks politieke veranderingen steeds soepel zijn bestuurlijke loopbaan voortzette. vóór 1795 in Friesland burgemeester en grietman, en voorts Statenlid en vertegenwoordiger in diverse generaliteitsinstellingen. Keerde in 1803 terug als provinciebestuurder en werd daarna lid van het Wetgevend Lichaam namens Gelderland. Was kamerheer van koningin Hortense en bekleedde ook bestuursfuncties tijdens de inlijving. Had zitting in de Grondwetscommissies van 1813 en 1814. De koning, van wie hij opperhofmaarschalk was, benoemde hem in 1815 tot Eerste Kamerlid.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1805-1827: lid Wetgevend Lichaam (1805-1806), lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), lid Staten-Generaal, lid Eerste Kamer, lid Grondwetscommissie 1813-1814, lid Grondwetscommissie 1815

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen

Hans Willem

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 september 1751

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 29 december 1827

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • gematigd patriottisch (ten tijde van prins Willem V)
 • orangist (vanaf 1795; stond echter niet afwijzend tegenover het nieuwe bewind)
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/26)

 • lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, van 2 mei 1814 tot 1 september 1815 (voor Friesland)
 • lid Grondwetscommissie, van 22 april 1815 tot 12 juli 1815
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 29 december 1827

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid Ridderschap van Friesland, van 1825 tot 29 december 1827
 • kamerheer honorair koning Willem I, van 18 mei 1826 tot 29 december 1827

afgeleide functies, presidia etc.
lid commissie van eenentwintig voor de ontwerp-Grondwet (Staten-Generaal), van 9 augustus 1815 tot 14 augustus 1815

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Stemde in 1815 als enig Noord-Nederlands lid van de grondwetscommissie tegen instelling van de Eerste Kamer

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Torpedeerde in 1805 de kandidatuur van het gewezen Conventielid Siderius voor het nieuwe Wetgevend Lichaam, door bij Schimmelpenninck te betogen dat hij niet wenste te zitten naast iemand die vroeger rentmeester was geweest van zijn familie.
 • Voorstander van het beginsel dat de vorst de Gereformeerde godsdienst moest aanhangen

uit de privésfeer (3/4)
 • Zijn stiefvader was grietman van Het Bildt
 • Zijn schoonvader was schepen en thesaurier van Haarlem
 • Zijn halfzus was getrouwd met A.W.C. baron van Nagell van Ampsen, lid Notabelenvergadering, minister en minister van staat

anekdotes en citaten
 • Aan hem wordt de uitspraak uit 1816 toegeschreven: "Ik dagt dat ik [als Eerste Kamerlid, red.] naar mijn geweten stemmen mogt". Hij zei dit tegen Van Hogendorp, nadat de koning ontstemd was over zijn tegenstem bij een wetsvoorstel over geldleningen aan vreemdelingen en vreemde mogendheden.

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 28 augustus 1814
 • baron, 14 april 1822

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.