Mr. R.J. Schimmelpenninck

foto Mr. R.J. Schimmelpenninck
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Telg uit een adellijke Gelders-Overijsselse familie die al als student actief was in de patriottenbeweging. Advocaat in Amsterdam. Kwam na de omwenteling van 1795 in het voorlopige stadsbestuur. Behoorde als lid van de Nationale Vergadering tot de gematigde unitarissen. Werd in 1798 Bataafs ambassadeur in Parijs en speelde een belangrijke rol bij het verdedigen van de Nederlandse belangen. In 1802 gezant in Londen, maar later teruggekeerd in Parijs. Nam op verzoek van Napoleon in 1805 als raadpensionaris de regering over van het Staatsbewind. Na een jaar vervangen door koning Louis Napoleon. Tijdens de inlijving was hij senator in Parijs. Als Eerste Kamerlid onder Willem I voerde hij oppositie tegen enkele financiële voorstellen. Trad terug uit het openbare leven vanwege een oogaandoening.

onafhankelijk ten tijde van Willem II
in de periode 1796-1820: lid Eerste Nationale Vergadering, raadpensionaris, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen

Rutger Jan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Deventer, 31 oktober 1761

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 15 februari 1825

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • Moderaat (in de Nationale Vergadering)
 • gematigd unitariër

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/15)

 • ambteloos, vanaf juni 1806
 • lid Keizerlijke Senaat te Parijs, van 30 december 1811 tot november 1813
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 15 februari 1825

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

Grootthesaurier Orde van de Drie Gulden Vliezen, 15 augustus 1809

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Speelde een diplomatieke glansrol als bemiddelaar tijdens de Brits-Franse vredesonderhandelingen van Amiens (1802). Het concept-tractaat werd in zijn huurwoning getekend. Aan zijn inspanning dankte de Bataafse Republiek het behoud van het merendeel van de overzeese bezittingen.
 • Kreeg in september 1804 van de Napoleon de opdracht om een historisch overzicht van de constitutionele geschiedenis na 1795 op te stellen en om aan te geven wie de geschikte personen waren om te regeren. In zijn verslag pleitte hij voor terugkeer van een stabiele, aristocratische regering op basis van de principes van Montesquieu. Hoewel de leden van het Staatsbewind iemand van adel prefereerden benoemde de keizer hem in februari 1805 tot raadpensionaris van het Bataafse Gemenebest. Schimmelpenninck ontwierp in opdracht van de keizer ook een nieuwe Grondwet (Staatsregeling).
 • Werd op 10 mei 1805 in Den Haag ingehuldigd als raadpensionaris van de Bataafse Republiek

uit de privésfeer (3/5)
 • Stond in zijn periode te Parijs op zeer goede voet met Napoleons broer Joseph, met wie hij vaak ging jagen
 • Zijn vader was wijnkoper
 • Had een ooogziekte, waardoor hij later nagenoeg blind was

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Nationale Vergadering, augustus 1797
 • lid Staatsbewind, juli 1801

predicaten/adellijke titels
 • ridder, 1 januari 1807
 • comte de l'Empire, 10 april 1811

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.