Mr. Ph.J.M. graaf d' Arschot Schoonhoven

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Eén van de weinige onafhankelijke Zuid-Nederlandse leden van de Eerste Kamer onder Willem I. Telg van een adellijke familie uit het prins-bisdom Luik en hoffunctionaris bij de prins-bisschop. In de Franse tijd was hij naast landeigenaar bestuurder op lokaal en provinciaal niveau. Maakte in 1815 deel uit van de Grondwetscommissie en was daarna staatsraad en Gouverneur van Zuid-Brabant. Keerde zich als Eerste Kamerlid onder meer tegen de taalwetgeving van de koning. Had in 1830-1831 een actief aandeel in de vestiging van de Belgische monarchie. Onder Leopold I had hij een hoge hoffunctie en daarnaast was hij senator.

onafhankelijk ten tijde van Willem II
in de periode 1815-1830: lid Eerste Kamer, Provinciaal Gouverneur

Inhoudsopgave van deze pagina:


  1. Personalia
  2. Partij/stroming
  3. Hoofdfuncties/beroepen
  4. Partijpolitieke functies
  5. Nevenfuncties
  6. Opleiding
  7. Activiteiten
  8. Wetenswaardigheden
  9. Uitgebreide versie

1.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden.

De Stichting PDC beheert dit biografisch archief zonder publieke middelen. Die situatie is niet langer houdbaar. Zonder externe financiering zullen Parlement.com, het biografisch archief en Europa-Nu.nl verdwijnen. Zie deze column voor meer achtergrondinformatie.

Om die reden zijn alle biografieën nu in beperkte vorm weergegeven. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.