Mr. A.F.J.A. (Frans-Adam) graaf van der Duyn van Maasdam

foto Mr. A.F.J.A. (Frans-Adam) graaf van der Duyn van Maasdam
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Voorname officier en kamerheer van de erfprins, die na het vertrek van de Fransen eind 1813 met Van Hogendorp het Voorlopig Bewind vormde. In 1814 en 1815 maakte hij deel uit van de commissies die de Grondwet opstelden. Daarna werd hij Gouverneur van het zuidelijk deel van Holland (na 1840 Zuid-Holland), hoewel hij dat ambt niet had begeerd. Als Gouverneur wenste hij niet mee te werken aan het uit de Kamer weren van Van Hogendorp toen die in de ogen van de koning te kritisch werd. In 1848 benoemde Willem II, wiens hofmaarschalk hij was, hem tot Eerste Kamerlid om de voorstellen tot herziening van de Grondwet aan een meerderheid te helpen.

regeringsgezinden ten tijde van Willem II, regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1813-1848: lid Algemeen Bestuur, buitengewoon lid Staten-Generaal, lid Eerste Kamer, minister, lid Raad van State, lid Grondwetscommissie 1813-1814, lid Grondwetscommissie 1815, Provinciaal Gouverneur

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen (roepnaam)

Adam François Jules Armand (Frans-Adam)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Deventer, 13 april 1771

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 19 december 1848

3.

Partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind, doch gematigd hervormingsgezind

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/18)

 • commissaris-generaal van Buitenlandse Zaken ad interim, van 7 december 1813 tot 22 december 1813 (nam waar voor de zieke Van Hogendorp)
 • hofmaarschalk koning Willem I en koning Willem II, van 12 mei 1825 tot 19 december 1848
 • opperintendant van de paleizen der noordelijke provincies, vanaf 17 maart 1829
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1848 tot 19 december 1848

ambtstitel
 • minister van staat, van 8 juli 1843 tot 19 december 1848

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • voorzitter commissie ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding der minvermogende Nederlandsche-Israëlitische kinderen te 's-Gravenhage, omstreeks 1842
 • directeur Charitabele Sociëteit School te 's-Gravenhage, omstreeks 1842

afgeleide functies, presidia etc.
lid commissie van eenentwintig voor de ontwerp-Grondwet (Staten-Generaal), van 9 augustus 1815 tot 14 augustus 1815

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
buitengewoon honorair lid Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Stemde in 1848 vóór de Grondwetsherziening

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Weigerde in 1844 medewerking aan de financiële politiek van Van Hall (gedwongen lening). Dit leidde tot zijn ontslag als Gouverneur. Hij noemde de 'vrijwillige lening' het meest onbeschofte en onbeschaamde, dat dwingelandij en onzedelijkheid konden uitvinden.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was officier in Britse dienst

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 28 augustus 1814
 • graaf, 16 september 1815

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.