Mr. J.H. baron Mollerus

foto Mr. J.H. baron Mollerus
bron: R.E. van Ditzhuyzen
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Bekwame, gematigde aanhanger van het stadhouderlijk bewind, die zowel in de Bataafse Tijd als onder koning Willem I belangrijke functies bekleedde. Was net als zijn vader raadsheer in het Hof van Holland en werd daarna (ten tijde van de Republiek) secretaris van de Raad van State. Keerde in 1801 terug als bestuurder en werd door Lodewijk Napoleon in de Staatsraad benoemd. In 1806 minister van Binnenlandse Zaken en voorzitter van de ministerraad. Twee jaar later benoemde de koning hem tot minister van Eredienst. Na de inlijving lid van de Raad voor Hollandse Zaken in Parijs. Onder Willem I werd hij minister van Oorlog en daarna vicevoorzitter van de Raad van State. In 1815 lid van de Grondwetscommissie. De koning verleende hem in 1820 de titel baron.

orangist, regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1808-1829: minister, minister, lid Raad van State, vicepresident Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen

Johan Hendrik

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Mr. J.H. Mollerus, van 7 november 1771 tot 24 november 1816
 • Jhr.Mr. J.H. Mollerus, van 24 november 1816 tot 21 december 1820
 • Mr. J.H. baron Mollerus, vanaf 21 december 1820

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 30 oktober 1750

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 22 juni 1834

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • orangist
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/22)

 • commissaris-generaal voor Oorlog, van 6 april 1814 tot 2 december 1814 (vanaf 28 juli 1814 waargenomen door J.W. Janssens)
 • waarnemend vicepresident Raad van State, van 7 november 1816 tot 10 februari 1817
 • vicepresident Raad van State, van 10 februari 1817 tot 1 juli 1829 (tevens: secretaris van staat)

ambtstitel
 • minister van staat, van 21 mei 1829 tot 22 juni 1834

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

 • lid Ridderschap van Holland, 1818
 • lid commissie voor een nieuwe kerkelijke organisatie (voor de Nederduits Hervormden), vanaf 24 januari 1812

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was raadsheer en president van de Hoge Raad

niet-aanvaarde politieke functies
 • secretaris Comité van algemene zaken van het bondgenootschap te Lande, maart 1795 (geweigerd)

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 24 november 1816
 • baron, 21 december 1820

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.