Mr. J. Schik

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Griffier van de Staten van Friesland die in 1840 als buitengewoon lid zitting had in de Dubbele Tweede Kamer. Steunde de voorstellen tot Grondwetsherziening en gaf daarover in de Kamer een uitgebreide stemverklaring.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1840: buitengewoon lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes

geboorteplaats en -datum
Dronrijp (grietenij Menaldumadeel), 4 juli 1800

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 14 november 1847

2.

Hoofdfuncties/beroepen

  • advocaat te Leeuwarden, van 28 oktober 1823 tot december 1836
  • griffier Staten van Friesland, van 1 januari 1837 tot 14 november 1847 (benoemd 14 december 1836)
  • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 augustus 1840 tot 5 september 1840 (voor Friesland)

3.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

4.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn vader was secretaris van de grietenij Dantumadeel, advocaat aan het Hof van Friesland en later notaris en ontvanger van Dokkum

5.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel X, 885

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.