Prof.Dr. J.H. van Swinden

foto Prof.Dr. J.H. van Swinden
bron: Fotoarchief UvA
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Geleerde aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw die korte tijd een rol speelde in het landsbestuur. Was al op zijn twintigste hoogleraar in Franeker en werd daarna in Amsterdam benoemd. Speelde vooral een belangrijke rol bij de studie naar wiskundige berekening van afstanden met behulp van sterren. Grote animator van het genootschap 'Felix Meritis'. Maakte deel uit van het Uitvoerend Bewind en stemde als lid van de Notabelenvergadering in 1814 tegen de ontwerp-Grondwet.

in de periode 1800-1814: lid gematigde Uitvoerend Bewind, lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen

Jean Henri

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 juni 1746

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 9 maart 1823

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

  • hoogleraar wijsbegeerte, redeneerkunst en bespiegelende wijsbegeerte, Hogeschool te Franeker, van december 1766 tot 1785 (oratie 18 februari 1767)
  • hoogleraar wijsbegeerte, natuur-, wis- en sterrenkunde, Atheneum Illustre te Amsterdam, van 1785 tot 9 maart 1823 (tussen 1800 en 1802 met verlof)
  • voorzitter Comité Centraal van de Waterstaat, van januari 1809 tot oktober 1810
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/6)

  • lid internationale commissie tot vaststelling van de grootte van de omtrek van de Aarde, tot juni 1799
  • staatsraad in buitengewone dienst (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/8)
  • Was betrokken bij de oprichting van de Kweekschool voor de Zeevaart en het blindeninstituut te Amsterdam
  • Een broer van hem was gehuwd met een zus van M.M. de Monchy, lid Intermediair Wetgevend Lichaam
  • Zijn vader was advocaat

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.