Dr. J. (Hans) Linthorst Homan

foto Dr. J. (Hans) Linthorst Homan
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Telg uit een bekend Drents regentengeslacht, die in 1937 Commissaris van de Koningin in Groningen werd. Was aanvankelijk werkzaam als advocaat en later burgemeester van Vledder. Werd vooral bekend als lid van het Driemanschap dat in 1940 leiding gaf aan de Nederlandse Unie. Aanhanger van 'vernieuwing' van de Nederlandse samenleving via het doorbreken van de bestaande verzuiling. Goede bedoelingen leidden echter al spoedig tot te grote toegeeflijkheid jegens de Duitse bezetter. Na de opheffing van de Unie in 1941 in de jaren 1942-1944 gijzelaar in Sint-Michielsgestel. Keerde na de oorlog niet terug als Commissaris, maar kreeg later wel ambtelijke en diplomatieke functies.

in de periode 1937-1967: lid Hoge Autoriteit EGKS, Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornaam (roepnaam)

Johannes (Hans)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Assen, 17 februari 1903

overlijdensplaats en -datum
Rome, 6 november 1986

3.

Partij/stroming

partij(en)
Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond" (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

 • burgemeester van Vledder, van 1 februari 1932 tot 1 juni 1937
 • Commissaris van de Koningin in Groningen, van 1 juni 1937 tot 9 augustus 1941 (benoemd bij K.B. van 14 mei 1937; in 1941 ontslagen door de bezetter en eervol ontslag bij K.B. van 13 oktober 1947, met terugwerkende kracht tot 15 april 1945)
 • lid Hoge Autoriteit van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal), van 15 december 1962 tot 1 juli 1967
 • vertegenwoordiger van de EEG (Europese Economische Gemeenschappen) te Londen, van 1 september 1968 tot 1 september 1971

gevangenschap/internering
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren, vanaf 13 juli 1942
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/26)

 • lid commissie inzake exportbevordering, 1951
 • voorzitter NOC (Nederlands Olympisch Comité), van 19 december 1951 tot 24 januari 1959

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Bracht op 12 juli 1940 de brochure 'Aanpakken! Een hartekreet van een jonge Nederlander' uit, waarin hij de oorlog als een 'wereldrevolutie' betitelde en zich toegevend opstelde jegens de bezetter.
 • Zette zich na de oorlog sterk in voor Europese integratie en had een belangrijke bijdrage aan het opstellen van het Plan-Beyen in 1952
 • Speelde een belangrijke rol bij het totstandkomen van de Verdragen van Rome over Europese integratie in maart 1957

uit de privésfeer (3/4)
 • Zijn schoonvader was burgemeester van Wassenaar
 • Wegens zijn activiteiten voor de Nederlandse Unie werd hij in 1945 door het Militair Gezag gestaakt. Namens het MG kwam zijn broer Harry hem dat mededelen.
 • Tijdens zijn voorzitterschap van het Nederlands Olympisch Comité werd besloten tot de boycot van de Olympische Spelen in Melbourne (1956) vanwege de Russische inval in Hongarije.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.