Jhr. I. Aebinga van Humalda

foto Jhr. I. Aebinga van Humalda
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Lid van de Grondwetsherziening 1814 en daarna gouverneur van Friesland. Telg uit een oud Fries geslacht dat vele bestuurders had voortgebracht. Behoorde tot de orangisten en verbleef daarom van 1795 tot 1806 in het buitenland. Kreeg in 1826 ontslag. Hem werd verweten onvoldoende maatregelen te hebben genomen tegen de hevige watersnood in Friesland. Omdat hij kinderloos was, stierf met hem in 1834 de familie uit.

in de periode 1814-1826: lid Grondwetscommissie 1813-1814, Provinciaal Gouverneur

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornaam

Idzerd

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leeuwarden, 12 september 1754

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 21 februari 1834

3.

Partij/stroming

stroming(en)
  • orangist (tijdens de Republiek)
  • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/9)

  • lid Grondwetscommissie, van 21 december 1813 tot 2 maart 1814
  • Gouverneur van Friesland, van 29 april 1814 tot 3 november 1826

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/6)

  • voorzitter Ridderschap van Friesland
  • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van november 1826 tot 21 februari 1834

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Week in 1795 uit naar Oost-Friesland
  • Keerde in 1806 terug naar Nederland

uit de privésfeer
  • Zijn vader was officier, grietman van Ferwerderadeel, Tietjerksteradeel en Hennaarderadeel, lid van de Staten van Friesland en gedeputeerde ter Admiraliteit van het Noorderkwartier

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 28 augustus 1814

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.