Mr. F.L.W. (Frits) baron de Kock

foto Mr. F.L.W. (Frits) baron de Kock
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Jeugdvriend van koning Willem III, wiens kamerheer en particulier secretaris hij was. In 1854 directeur van het Kabinet des Konings en in die functie zeer invloedrijk. Nam actief deel aan kabinetsformaties en werd door sommigen als een intrigant beschouwd. Toen zijn invloed afnam en hij op te veel tegenstand was gestuit, nam hij ontslag. Werd later gerehabiliteerd en tot baron verheven.

in de periode 1854-1868: directeur Kabinet van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen (roepnaam)

Frederik Lodewijk Willem (Frits)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
  • Jhr.Mr. F.L.W. de Kock, tot 3 mei 1881
  • Mr. F.L.W. baron de Kock, vanaf 3 mei 1881

geboorteplaats en -datum
Amboina (Ned.-Indië), 29 augustus 1818

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 20 juni 1881

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/4)

  • particulier secretaris van koning Willem III, van 2 juli 1849 tot 14 september 1863
  • directeur Kabinet des Konings, van 21 januari 1854 tot 1 februari 1868 (benoemd bij K.B. van 14 januari 1854)

ambtstitel
  • minister van staat, van 10 oktober 1863 tot 20 juni 1881

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

  • kamerheer in buitengewone dienst van koning Willem III, vanaf 14 januari 1854
  • secretaris van de ministerraad, van 14 januari 1854 tot 31 januari 1862

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

verkiezingen
  • Was in januari 1868 Tweede Kamerkandidaat in het district 's-Gravenhage, maar werd niet gekozen

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer
  • baron, 3 mei 1881

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.