Dr. J.H. van der Palm

foto Dr. J.H. van der Palm
bron: R.E. van Ditzhuyzen
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Theoloog en hoogleraar in Leiden, die in de Bataafs-Franse tijd een bekwame agent (minister) van Nationale Opvoeding was. Zoon van een hoofd van een kostschool in Rotterdam. Ontwierp als minister een regeling voor het lager onderwijs, maar zijn Schoolwet uit 1801 (gewijzigd in 1803) werd niet ingevoerd. Hij legde er wel de basis mee voor de Schoolwet van 1806. Gaf verder de opdracht voor het formuleren van een uniforme spelling en van grammaticaregels. Als voormalig predikant zeer welsprekend en na beëindiging van zijn ministerschap hoogleraar welsprekendheid.

moderaat
in de periode 1799-1801: agent (Bataafse tijd)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen

Johannes Hendricus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 17 juli 1763

overlijdensplaats en -datum
Leiden, 8 september 1840

begraafplaats en -datum
Katwijk, 13 september 1840

3.

Partij/stroming

stroming(en)
moderaat

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

 • hoogleraar Oosterse Letteren, Hogeschool te Leiden, van 11 juni 1796 tot 1 mei 1799
 • lid Raad voor Binnenlandse Zaken (belast met onderwijs en kerkelijke zaken), van 8 december 1801 tot 2 mei 1805
 • hoogleraar gewijde dichtkunst en welsprekendheid (sinds 1807 tevens Oosterse talen) Hogeschool te Leiden, van 1 februari 1806 tot 1838 (oratie op 20 september 1806)
 • lid algemene raad, departement van de Monden van de Maas, van januari 1811 tot november 1813

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • assessor van de rector en rechter van de Universiteit, 1808
 • directeur Stopliaansch Legaat, omstreeks 1808

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon
 • Ontwierp in 1801 een lager-onderwijswet. Deze regelde onder meer dat in het lager onderwijs les moet worden gegeven in lezen, schrijven, rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en Frans. Nadat de wet niet was ingevoerd, kwam er in 1803 een nieuw ontwerp, dat echter evenmin kracht van wet kreeg.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Gaf de Leidse hoogleraar Siegenbeek opdracht een voorstel te doen voor een uniforme spelling

uit de privésfeer
 • Van hem staat in de Pieterskerk te Leiden een borstbeeld
 • Was bevriend met onder meer Betje Wolff en Aagje Deken en aanvankelijk ook met Willem Bilderdijk
 • Zijn vader was hoofd van een kostschool in Rotterdam

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.