Partijen leggen claims op ministersposten

dinsdag 2 juli 2002

De VVD wil in het nieuwe kabinet wederom de minister van Financiën leveren. Dat heeft fractievoorzitter Zalm gisteren meegedeeld. Hoewel de verdeling van ministersposten pas in een latere fase aan de orde zal komen, is er toch al over gesproken. Ook de LPF zou belangstelling hebben voor Financiën.

De wens van de LPF om Justitie en Binnenlandse Zaken samen te voegen tot een nieuw departement van Veiligheid stuit op bezwaren van de VVD. Om het aantal ministers op 14 te brengen, zal mogelijk de minister voor Ontwikkelingssamenwerking verdwijnen. De VVD is daar voor. Aan de post van Grotestedenbeleid en -integratiebeleid zal dan waarschijnlijk het asielbeleid worden toegevoegd.

Het geactualiseerde ontwerp-regeerakkoord wordt vandaag door de fracties besproken. Donderdag debatteert de Tweede Kamer er over. Daarna kan een formateur worden benoemd, die het kabinet moet samenstellen.

bronnen: NOVA, 1 juli en Het Financieele Dagblad, 2 juli 2002