Mw. G.A. (Gerdi) Verbeet

foto Mw. G.A. (Gerdi) Verbeet
bron: Flickr / Sebastiaan ter Burg
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Amsterdamse sociaaldemocrate uit een onderwijsgezin. Was zelf ook enige tijd lerares, maar koos uiteindelijk voor een politiek-ambtelijke carrière. Zo organiseerde zij campagnes voor de overheid gericht op vergroting van het aantal vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs. Later was zij politiek adviseur van staatssecretaris Netelenbos en van PvdA-fractievoorzitter Melkert. In 2001 werd zij lid van de Tweede Kamer waar zij zich onder meer bezighield met ouderenbeleid en sportbeleid. Tijdens haar in december 2006 aangevangen Kamervoorzitterschap zette zij zich in voor het verkleinen van de kloof tussen Kamer en kiezers, waarbij haar onderwijservaring goed te pas kwam. Een zekere coulance tegenover Kamerleden die de grenzen van het betamelijke opzochten, leidde soms tot kritiek. Haar ontspannen en representatieve houding zorgden er evenwel voor dat waardering de overhand kreeg.

PvdA
in de periode 2001-2012: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen (roepnaam)

Gerardina Alida (Gerdi)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 18 april 1951

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1975

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

 • politiek adviseur A. Melkert, fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van augustus 1998 tot december 2001
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 december 2001 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 juli 2002 tot 20 september 2012
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 december 2006 tot 20 september 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • voorzitter Raad van Commissarissen Andus Group B.V. te Vianen, vanaf 2016
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Unilever Nederland, vanaf 1 april 2020

vorige (2/20)
 • kwartiermaker topvrouwen.nl, 2015
 • voorzitter visitatiecommissie Defensie en Veiligheid, van september 2018 tot juli 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • voorzitter Commissie voor de Werkwijze (Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 december 2006 tot 20 september 2012
 • voorzitter Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 2007 tot 12 mei 2009

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/23)
 • lid Comité van Aanbeveling Humanities Career Event
 • lid Comité van Aanbeveling The Hague-World Library Capital

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Zat vanaf begin 2005 als vervanger van de Tweede Kamervoorzitter al geregeld plenaire vergaderingen voor
 • Versloeg in 2006 bij de verkiezing van Tweede Kamervoorzitter in de derde ronde Maria van der Hoeven (CDA). Zij kreeg 78 stemmen, mevrouw Van der Hoeven 66 stemmen. Derde kandidaat was Henk Kamp (VVD).
 • Werd in 2010 herkozen als Tweede Kamervoorzitter door Charlie Aptroot (VVD) te verslaan. Zij kreeg 94 stemmen, Aptroot 54.

uit de privésfeer
 • Prestenteerde in 2015 samen met Erik Dijkstra de televisiedocumentaire 'De Strijd' over arbeidersgeschiedenis
 • Heeft een relatie met Wim Meijer, oud-Tweede Kamerlid, oud-staatssecretaris en oud-Commissaris van de Koningin

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.