J. (Jacques) Tichelaar

foto J. (Jacques) Tichelaar
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vakbondsman uit Heerenveen, die ten tijde van het kabinet-Balkenende IV i fractievoorzitter van de PvdA was. Was als secondant van Wouter Bos i betrokken geweest bij de vorming van dat kabinet. Als voormalige bestuurder van de Algemene Onderwijsbond gold hij als een bekwaam en integer onderhandelaar, die zaken op scherp kon zetten. Als Tweede Kamerlid, wat hij in 2002 werd, hield hij zich onder meer bezig met onderwijs, economische zaken, arbeidsparticipatie en natuurbeheer. Verder was hij voorzitter van de vaste commissie voor Financiën. Aan zijn fractievoorzitterschap kwam al na een jaar een einde door gezondheidsproblemen. Een jaar later werd hij commissaris van de Koning(in) in Drenthe. Per 1 maart 2017 stapte hij op vanwege een aanbestedingsaffaire. Bevlogen politicus die zich tamelijk direct uitdrukte (hij werd omschreven als 'straatvechter'), maar die ook kon relativeren.

PvdA
in de periode 2002-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jacques (Jacques)

geboorteplaats en -datum
Heerenveen, 2 januari 1953

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1 augustus 1976

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • onderwijzer en adjunct-directeur scholengemeenschap "De Stûke" te Joure, vanaf 1 augustus 1976
 • onderwijzer en adjunct-directeur "Aebingaschool" te Leeuwarden, tot 1 januari 1989
 • algemeen secretaris ABOP (Algemeen Bond van Onderwijzend Personeel), van 1 januari 1989 tot 1 april 1994
 • voorzitter Aob (Algemene Onderwijsbond), van 1 april 1994 tot 1 juni 2002 (gekozen 24 januari 1994)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 1 mei 2009
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 februari 2007 tot 22 april 2008 (vanwege ziekte nam vanaf 22 januari 2008 Mariëtte Hamer voor hem waar)
 • Commissaris van de Koning (tot 30 april 2013 'van de Koningin') in Drenthe, van 1 mei 2009 tot 1 maart 2017

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Ondernemersfonds Meppel, vanaf juli 2018

vorige (2/13)
 • 'verkenner' knelpunten tijdelijke leerkrachten bijzonder onderwijs, vanaf november 2016
 • lid algemeen bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 oktober 2002 tot 4 april 2007
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 juli 2008 tot 22 april 2009

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Trad tijdens de formatie 2006/2007 bij de onderhandelingen over het ontwerp-regeerakkoord op als secondant van fractievoorzitter Bos
 • Vanwege hartproblemen sinds 21 januari 2008 tijdelijk op non-actief
 • Stapte op 1 maart 2017 op als Commissaris van de Koning, nadat hij onder vuur was gekomen door het noemen van het bedrijf van zijn schoonzus voor een overheidsopdracht. Het was de laatste in een reeks kwesties waardoor de steun voor Tichelaar in de Provinciale Staten leek te zijn weggevallen.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"het oliemannetje"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Guus Valk en Sheila Kamerman, "Stakingsleider met een afkeer van strijdcultuur. 'Paarse' vakbondsleider Jacques Tichelaar ging het onderwijsdebat uit de weg", NRC Handelsblad, 29 april 2002
 • Guus Valk, "Jacques Tichelaar. Opgeruimde Fries", NRC Handelsblad, 15 februari 2007
 • John Wanders, "Staatvechter die overal deals kan sluiten", De Volkskrant, 24 april 2007
 • Marc Peeperkorn, "Met pijn in het hart", De Volkskrant, 31 mei 2008
 • Birte Schohaus, "Slagkracht. Het verhaal van Jacques Tichelaar" (2019)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.