Drs. A.P. (Arno) Visser

De link naar de uitgebreide versie van deze biografie is verlopen. U ziet nu de publieksversie.

foto Drs. A.P. (Arno) Visser
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Arno Visser (1966) is sinds 15 oktober 2015 president van de Algemene Rekenkamer. Van dat college maakte hij sinds 2013 als lid deel uit. Hij was eerder onder meer Tweede Kamerlid voor de VVD (2003-2006) en wethouder van Almere (2008-2013). Aanvankelijk was hij tekstschrijver en daarna persvoorlichter van de VVD-fractie en adviseur van Hans Dijkstal. Daarna werkte hij als consultant en als manager bij Nuon. In 2006 leidde hij een Kamercommissie die onderzoek naar het TBS-stelsel deed.

VVD
in de periode 2003-heden: lid Tweede Kamer, lid Algemene Rekenkamer, president Algemene Rekenkamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen (roepnaam)

Arno Pieter (Arno)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 1 april 1966

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/15)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 2003 tot 30 november 2006
  • lid Algemene Rekenkamer, van 15 januari 2013 tot 15 oktober 2015
  • president Algemene Rekenkamer, vanaf 15 oktober 2015 (benoemd bij K.B. van 10 juli 2015)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
  • lid Maatschappelijke Adviesraad Instituties Universiteit Utrecht
  • voorzitter jury Stuiveling Open Data Award

vorige (2/12)
  • lid bestuur IDI (INTOSAI Development Initiative), van 2013 tot 2016
  • voorzitter EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions), van oktober 2015 tot mei 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter tijdelijke commissie Onderzoek TBS (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 oktober 2005 tot 12 september 2006

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met asiel- en migratiebeleid, hoger onderwijs en wetenschapsbeleid
 

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.