Vertaalbureau voor de Organen van de Europese Unie (CdT)

Dit agentschap i is opgericht om de vertalingen van de gedecentraliseerde EU-organen (o.a. de agentschappen) te verzorgen. Daarnaast ondersteunt het vertaalbureau zo nodig de Europese instellingen en organen die over een eigen vertaaldienst beschikken, wanneer die overbelast zijn.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Thüngen

Locatie (land)

Luxemburg

Grondslag

Verordening (EG) 2965/94, 1645/2003

Oprichting

28 november 1994

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

2.

Werkzaamheden

Naast het feitelijke vertaalwerk, draagt het Vertaalbureau eveneens bij aan het werk van het interinstitutioneel comité voor vertaling en vertolking, dat tot doel heeft de samenwerking tussen de verschillende diensten te bevorderen.

Het Vertaalbureau houdt zich ook bezig met het ontwikkelingen van vertaaldiensten. Voor het publiek onderhoudt het Vertaalbureau databases met de vertalingen van allerhande Europees en technisch jargon.

3.

Organisatie

De belangrijkste beslissingen worden genomen door de raad van bestuur. Deze is onder meer verantwoordelijk voor het vaststellen van het jaarprogramma, het jaarverslag en het budget.

De directeur vertegenwoordigt het Vertaalbureau en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het jaarprogramma en de dagelijkse leiding.

4.

Inspraak EU-lidstaten

De raad van bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger van elke cliënt van het Vertaalbureau (de Europese instellingen en organen), een vertegenwoordiger uit alle lidstaten en twee vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

5.

Nederland

Nederland is in het bestuur van vertegenwoordigd door Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Directie Vertalingen).

6.

Meer informatie