Directoraat-generaal Concurrentie (COMP)

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor de uitvoering van de concurrentieregels uit de Europese Verdragen om te verzekeren dat de concurrentie in de EU markt niet verstoord wordt. Zo wordt bijgedragen aan de welvaart van de consumenten en de concurrentiekracht van de economie van de Europese Unie.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk i

Aandachtsgebieden zijn onder meer:

  • Verbeteren van de positie van consumenten en efficient functionerende markten door eerlijke mededinging te bevorderen
  • Bijdragen aan slimme, duurzame en inclusieve groei door acties te richten op de topprioriteiten van de Europa 2020-strategie i
  • de mededingingscultuur in de EU bevorderen door bij te dragen aan competitiebevorderende wetgeving en samenwerking tussen mededingingsautoriteiten wereldwijd
  • Zorgen voor de hoogste standaarden in de handhaving van mededingingsregels

door

  • controleren op, en tegengaan van, staatssteun
  • bestrijding van kartelvorming
  • beoordeling van fusies
  • liberalisering van markten en staatsinmenging
  • bestrijding van concurrentievervalsing door staatssteun aan bedrijven
  • bevorderen van internationale samenwerking