Directoraat-generaal Ondernemingen en industrie (ENTR)

Dit directoraat-generaal i is per 1 januari 2015 vervangen door het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf i.

Het DG Ondernemingen en industrie leverde een bijdrage aan het verbeteren van de concurrentiekracht van Europese ondernemingen en het vergroten van de werkgelegenheid en economische groei. Speciale aandacht ging uit naar de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen. Het DG viel onder de verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Interne markt, ruimtevaart, consumentenrechten en gendergelijkheid. i

Belangrijkste doelstellingen waren:

  • het wegnemen van belemmeringen voor ondernemers en potentiële ondernemers aanmoedigen
  • het bevorderen van innovatie
  • het vergroten van de efficiëntie van de interne markt
  • het verbeteren van de concurrentiekracht van de Europese industrie op de wereldmarkt, binnen de grenzen van duurzame ontwikkeling
  • het bevorderen van een groene economie
  • de Europese rol in de ruimtevaart versterken