Directoraat-generaal Personele middelen en veiligheid (HR)

De hoofdtaak van dit directoraat-generaal i is erop toezien dat de Europese Commissie i goed functioneert. Het zorgt ervoor dat de Europese ambtenaren een moderne, efficiënte en dynamische bestuursorganisatie kunnen vormen. Dit gebeurt door beleid te formuleren op het gebied van personeels- en veiligheidsbeleid.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Begroting en administratie i.

Tot de werkzaamheden behoren onder meer:

  • het scheppen en voortdurend verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en een werkklimaat waarin het personeel zijn potentieel optimaal kan benutten
  • het ontwikkelen en bevorderen van doelmatige werkmethodes
  • het verstrekken van degelijke adviezen aan de andere directoraten-generaal en diensten over vraagstukken op het gebied van administratie en personeelsbeheer en over organisatorische aangelegenheden
  • het definieëren, coördineren en zorgen voor de tenuitvoerlegging van maatregelen inzake personeelsbeleid, van werving tot pensionering
  • het waarborgen van de zekerheid en bescherming van het personeel, activiteiten en informatie in alle standplaatsen
  • ervoor zorgen dat er tijdig en efficiënt kwaliteitsdiensten aan de instelling en haar personeel worden geleverd
  • samenwerking met andere instellingen en de coördinatie daarbij